main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
saipinensis
(pozri - neocumingii_s) (pozri - saipinensis_s) (pozri - pulquinensis)
  • Rebutia (W.) saipinensis (Brandt 1982)
adnot.: (hort.)
merc.:
  • Rebutia neocumingii subsp. saipinensis (Brandt) Hunt 1997
comb.: D. R. Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 4: 8, 1997
IPNI (IK) - R. neocumingii (Backeb.) D.R.Hunt subsp. saipinensis (F.H.Brandt) D.R.Hunt -- Cactaceae Consensus Init. 4: 8. 1997 [Oct 1997]
adnot.: neskôr (sensu pub. Preston-Mafham 1997) zahrnuté do popisu R. neocumingii ssp. pulquinensis
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je W. saipinensis synonymom uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia neocumingii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. neocumingii ssp. neocumingii, R. neocumingii ssp. lanata a R. neocumingii ssp. pulquinensis (incl. W. saipinensis, R. neocumingii ssp. saipinensis);


  • Weingartia saipinensis Brandt 1982
descr.: F. H. Brandt, #, #, / Kakteen und Orchideenrundschau 7 (5): 71-74, 1982 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 7: 71 (-74). 1982
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1982(5): 72 (1982).
typ.: F.H.Brandt - BD 100 (cult.)
adnot.: dat. Atlas kaktusů VIII : 45, 1993
nom.: [saipinensis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Saipina.
sign.: J. Říha, Atlas kaktusů VIII : 45, 1993 - podobný taxon (ako W. pulquinensis v. mairananensis) - ploché stlačené polguľovité telo
O. Šída - popisy pod W. neocumingii:  var. mairanensis 1980, var. koehresii 1981, subsp. pulquinensis 1980, subsp. sucrensis 1980, var. corroana 1959, var. hediniana 1958, var. multispina 1980, var. trollii 1980. V kultúre nepopísaná var. flavispina. W. n. var. brevispina bola popísaná ako var. brachygraphisa Brandt (1977);
foto 1.: (orig. pub. descr. 1982 #)
foto 2.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(W. saipinensis);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Weingartia.saipinensis.jpg
Comment.: V roku 2011 stránka zanikla.
merc. Koehres: GK 2008 S-3253 (W. saipieana) - priradenie identity neoverené, pozri - saint-pieana, pozri colls. KK 1757 saipiana;
merc. Bercht: LB 2008 S 4171 (wei saipiena KK 1757) - priradenie identity neoverené, pozri - saint-pieana;  LB 2008 S 4172 (wei saipinensis);
merc. Fischer: LF 2011 S-88W (W. saipiana KK 1757);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

adnot.: J. Fiker, Cactaceae etc., 1991 - v prehľade synoným rodu Weingartia uvádza okrem FR 811a ako súvisiaci nález aj KK 1573, čo bol asi omyl. Jediná položka u K Knížeho s menom "saipinensis" je Sulcorebutia saipinensis n. n. KK 1795;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. neocumingii subsp. pulquinensis (Card.) Don. ako návrh alternatívneho mena pre W. pulquinensis Card., W. multispina Ritt., W. erinacea Ritt., W. mataralensis Brandt, W. knizei Brandt, W. saetosa Brandt a W. saipinensis Brandt;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté pod W. neocumingii ssp. pulquinensis;


colls. Ritter: FR 811a;
colls. Brandt: BD 100 (typ, cult.);
colls. Swoboda: HS 37;
colls. Kníže: KK 1757 (var. brunispina/ bruneispina Knize n. n. - multispina? - saipiana, saipiena saipinensis?);
colls. Heřtus: PHA 922;
colls. Sochůrek: MS 1402;


collp.:

 top of page