return to the main list
neocumingii_s

Výskyt mena neocumingii:

nom.: [neo-kumingi-i], lat. neo- , - novo-, novopopísaná "cumingii"
adnot.: doleuvedené mená sa vzťahujú ku Backebergom vytvorenému druhovému menu v rode Weingartia. História identít s menami "cumingii / neocumingii" je dodnes spojená s viacerými nejasnosťami.  Jedno z kľúčových uznaných mien v širšom ponímaní rodu Rebutia.

WEI
 top of page