main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
chuquichuquiensis versus chuquichuquinensis
(pozri - neocumingii_s) (pozri - lanata) (pozri - longigibba)
  • Rebutia (W.) chuquichuquiensis (#, Brandt)
  • Rebutia (W.) neocumingii ssp. chuquichuquiensis (#?, hort. 2006)
  • Rebutia (W.) chuquichuquinensis (#, cit. Anderson)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (W.) neocumingii ssp. chiquechiquensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_W_neocumingii_chiquechiquensis_02.jpg
Comment.: zaradenie sensu Anderson

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je W. chuquichuquiensis (chuquichuquinensis) synonymom uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia chuquichuquiensis Brandt #
descr.: F. H. Brandt, # (dat.nom. - Preston-Mafham)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [chukvichukvi-ensis], podľa miesta, oblasti výskytu; Chuqui Chuqui alebo Chuquichuqui [čukičuki]. Napriek tomu, že v známom Bot. slovníku (J. Pěnčík a kol.) je uvedená táto podoba mena, v obchode sa vyskytuje hlavne v dvoch zmutovaných podobách ("chiquichiquensis" a "chiguichiguensis"). V registri synoným uvádza E. F. Anderson, 2001 (pub.2006) pokus o opravu mena na "chuquichuquinensis".
typ.: # KK ? FR ? (pozri - Chuqui Chuqui, Oropeza);
Z okolia Chuqui Chuqui pochádzajú nálezy identifikované ako W. hediniana (KK 866), W. lanata (FR 371, KK 1990, HS 42b, LF 482A,) a tiež nálezy W. longigibba (tam).
adnot.: dat. J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991 - g. Weingartia, subg. Cumingia. Z tejto publikácie vyplýva o. i., zhoda W. chuquichuquiensis s popísanou R. corroana Card. 1971;
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
merc. Chrudim & other: ChKp87 - 98 (W. chiquichiquensis); Saniter 95 S (W. chiguichiguensis); KK-DK S (W. chiguichiguensis);  Rus 2000 (W. chiquiense);  C-HBR 2001-2002 S (W. chiquichiquensis); ChK 2003p (W. chiguichiguensis);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005 S (W. chiquichiquensis L 341) > x;
merc. Bercht: LB 2008 S 4133 (wei chuquichuquiensis L 0341 Comarapa) > x;
merc. Fischer: LF 2010 S-21W, LF 2011 S-22W (W. chiquichiquiensis L 341) > LF 482A;

tax.: gen. Weingartia Werd., subgen. Cumingia

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. lanata Ritt. ako alternatívne meno pre popísané W. longigibba Ritt., W. corroana Card. 1971 (?, as Rebutia !) a nepopísanú W. chuquichuquiensis Brandt;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - uvádza ku pozmenenému "W. chuquichuquinensis" synonymum Weingartia neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté vo W. neocumingii ssp. neocumingii, kde patria aj pripojené var. hediniana a var. longigibba;


colls. #: (Brandt typ);
colls. Lau: L 341 (pulquinensis v. corroana - chuquichuquiensis ??? );
colls. Fischer: LF 482A (lanata - lanata(chiquichiquiensis));

Možná zhoda s typom Brandtovej W. chuquichuquiensis je skôr medzi nálezmi identifikovanými ako W. hediniana (KK 866), W. lanata (FR 371, KK 1990, HS 42b, HS 98, HS 98a, LF 482A), W. longigibba (KA 62- KA 64), ai. nálezy z okolia Chuqui Chuqui).


collp.:
chiquichiquensis
(pozri - chuquichuquiensis)

Weingartia chiquichiquensis.....(hort. mut.)

adnot.: pozmenené meno v katalógoch semien Chrudim (ChKp87 - 98), C. Hobby Brno (C-HBR 2001-2), Dv. Kralove (KK-DK 2005) a následne vo fotogalérii D.V.Bueno, 2006 a v mnoho ďalších publ..

chiguichiguensis
(pozri - chuquichuquiensis)

Weingartia chiguichiguensis.....(hort. mut.)

adnot.: pozmenené meno v katalógoch semien Saniter 95, Kudela, Dv. Králové (KK-DK 2001-2) a Chrudim (ChK 2003p).

chiquiense
(pozri - chuquichuquiensis)

Weingartia chiquiense.....(hort. mut. contr.)

adnot.: Upravené Brandtovo meno v katalógu Agbina (2000 - www.agbina.for.ru/rus/PRICES/CACTUS2.TXT)

 top of page