main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
corroana Card. 1971
(pozri - neocumingii_s) (pozri - corroana_s) (pozri - lanata_s) (pozri - pilcomayensis_s)
(pozri - sucrensis ?) (pozri - lanata) (pozri - pilcomayensis)
  • Rebutia corroana Cárd. 1971
descr.: M. Cárdenas, Cactus and Succulent Journal (US), 43: #, 1971 / 43 (6): 244, f. 4, 1971 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43: 244, fig. 4. 1971
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43(6): 244. 1971
typ.: A. Corro - Cárd. 6330 / coll: #, Chuquisaca, Cuesta del Meadero, 2720m/
nom.: [kor-ro-ána], podľa mena zberateľa kaktusov; Anibal Corro
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. corroana Card. = Sulcorebutia corroana (Card.) Don. & Bred.";
foto 1.: (orig. pub. descr. 1971)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
merc.:
  • Rebutia (S.) corroana (Bred.& Don. 1973)
adnot.: (hort.); Tento popísaný druh z príbuzenstva W. lanata sa v podobe R. corroana môže ľahko zmiešať s identitou odlišného druhu W. corroana (Cárd.) Cárd. 1964. pochádzajúceho z celkom odlišnej oblasti a aj z odlišného príbuzenstva Pulquinensis. Oba popisy patria však spoločne pod R. neocumingii.
merc.:
  • Rebutia (W.) lanata f. corroana (#?, hort.)
  • Rebutia (W.) lanata ssp. pilcomayensis f. corroana (#?, hort.)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: Ritter 1980 (názor na W. erinacea) - "W. sucrensis spolu s W. multispina tvoria najbližšie príbuzenstvo". Súčasne ale W. sucrensis stotožnil s R. corroana Cárd. (1971);
Rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991 - genus Weingartia, subg. Cumingia; Z tejto publikácie vyplýva o. i., zhoda popísanej  R. corroana Cárd. (1971) s W. chuquichuquiensis;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je W. lanata synonymom uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Sulcorebutia corroana (Cárd.) Bred. et Don. 1973 (Weingartia)
comb.stat.: / A. J. Brederoo & J. D. Donald, #, 1973
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 52: 192. 1973
IPNI (IK) - Succulenta, 52(10): 192 (1973).
adnot.: Kombinácia W. corroana nemožná pre existenciu skoršej platnej kombinácie odlišného druhu - W. corroana (Cárd.) Cárd. 1964. Táto Weingartia zostáva takto dodnes formálne platne ako Sulcorebutia (pozri - BioLib.cz, Genus Rebutia taxonposition);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

adnot.: Ritter, 1980 - stotožnil Cárdenasov druh R. corroana 1971 so svojim skorším popisom W. sucrensis z roku 1961 ("W. sucrensis tvorí spolu s W. multispina najbližšie príbuzenstvo");
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. lanata Ritt. ako alternatívne meno pre W. longigibba Ritt., W. corroana Card. 1971 (?, as Rebutia !) a W. chuquichuquiensis Brandt;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté pod W. neocumingii ssp. neocumingii, kde patria aj pripojené var. hediniana a var. longigibba;

syn.1.: Weingartia lanata f. corroana (Cárd.) #

comb.stat.: #? 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - W. lanata a formy)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum databáza neobsahuje. V tejto podobe je meno uvedené v databáze R. Martina pri FN = CARD 6330

syn.1a.: Weingartia lanata subsp. pilcomayensis f. corroana (Cárd.) #

add.stat.: #? cez pilcomayensis pozri - hediniana forma
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - W. lanata ssp. pilcomayensis, W. lanata f. corroana)
adnot.: upresnenie zaradenia zaznamenané (#) v spojení s FN - Cárd. 6330;

colls. A.Corro - Cárdenas: Cárd. 6330 (R. corroana typ (Weingartia));
colls. Rausch: WR 600 (sucrensis);


collp.:

 top of page