return to the main list
corroana_s

Výskyt mena corroana:

nom.: [kor-ro-ána], podľa mena; Anibal Corro, zberateľ kaktusov, o.i. nálezca R. narvaecensis;
adnot.: Pod menom "corroana" sa nachádzajú najmenej dve popísané druhové identity pôvodom od M. Cárdenasa, dnes patriace do rozšíreného členenia rodu Rebutia (R. neocumingii - resp. Cumingia).
1. ssp. pulquinensis: Prvá identita "corroana" (Cárd. 4572) bola popísaná v roku 1951 ako varieta, na rovnakom mieste popisovaného nového druhu W. pulquinensis (Cárd. 4571). Neskôr bola (1979-80) Donaldom táto prvá "corroana" ako Weingartia stotožnená s W. knizei Brandt 1977, čím sa podľa tohoto názoru meno W. knizei dostalo do polohy nom. abort. v prospech Cárdenasovej formy W. pulquinensis v. corroana.
2. ssp. neocumingii: Druhá "corroana" (Cárd. 6330 ?) bola popísaná Cárdenasom v roku 1971 ako Rebutia !. Neskôr (1980) bol tento druh Ritterom stotožnený s jeho prv popísanou W. sucrensis Ritt. 1961 z príbuzenstva W. lanata. V databáze R. Martina je FN Cárd. 6330 evidované ako W. lanata f. corroana. Publikovaná bola (dat. Fiker 1991) zhoda R. corroana Card. s W. chuquichuquiensis Brandt..
> V roku 1973 Brederoo a Donald kombinovali S. corroana (Cárd.) Bred. et Don.. Z viacerých publikácií vyplýva nejasnosť, či sa týmto malo odstrániť Cárdenasovo nom. ambig. & dub. z roku 1971. Táto Weingartia potom doteraz formálne zostáva platne pod týmto menom ako Sulcorebutia alebo zaniká vo Weingartia lanata sucrensis / lanata pilcomayensis, max. na úrovni ich formy. V roku 2006 sa táto Weingartia podľa prvej uvedenej verzie objavila v zozname druhov Rebutia subg. Sulcorebutia (dat. BioLib.cz, 2008).
V tomto probléme dvojznačnosti "corroana" vzniklo pomocné riešenie F.H.Brandta z roku 1976 pri jeho presunoch W>S v podobe popisu S. neocorroana Brandt. 1976, ktorý je dnes chápaný ako nomenklatúrne synonymum W. pulquinensis v. corroana 1951 a W. corroana 1964.

WEI-1 WEI-2
 top of page