main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
corroana
(neocorroana)

(corroana albiflora KK)

(pozri - neocumingii_s) (pozri - pulquinensis_s) (pozri - corroana_s) (pozri - albiflora_s)
  • Rebutia (W.) pulquinensis v. corroana (Cárd. 1951)
  • Rebutia (W.) neocumingii v. corroana (Backeb. 1959)
  • Rebutia (W.) corroana (Cárd. 1964)
  • Rebutia (S.) neocorroana (Brandt 1976)
adnot.: (hort.); Meno v podobe Rebutia (W.) corroana (Cárd.) sa môže zmiešať s identitou odlišnej popísanej Weingartie R. (S.) corroana Cárd. 1971. z iného príbuzenstva okolo W. lanata; 
  • Rebutia (W.) neocumingii ssp. pulquinensis v. corroana (Donald 1978 > Hentzschel & Augustin 2008)
  • Rebutia (G.) pulquinensis ssp. corroana (Doweld 2001)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. corroana, W. pulquinensis v. corroana, W. neocumingii v. corroana a W. neocumingii ssp. pulquinensis v. corroana synonymami uznaného druhu R. neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia corroana (Cárd.) Cárd. 1964
comb.stat.: M. Cárdenas, Card, # / Cactus (Paris), 19: 82, 49. 1964 /
IPNI (GCI) - Cactus (Paris) no. 82: 49. 1964
IPNI (GCI) - W. corroana Cárdenas => chyba? alebo iba neúplný záznam bez publik. údajov 
adnot.:
sign.:
foto 1.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, W >> find item - al)
(W. corroana);..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_corroana___.jpg
foto 1.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > corroana)
(W. corroana) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_corroana___.jpg
foto 1., 1a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > corroana)
(W. corroana) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_corroana___.jpg, @/ 10_Weingartia_corroana___2.jpg
Comment.: kvet pulquinensis, char. otrnenie
foto 2.: Lukáš Synek, 2009 - home.tiscali.cz/lsynek/  (Fotogalerie >> find item)
(W. corroana);..... V prilohe - Synek @/ wg_corroana.jpg
Comment.:
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1886 (W. corroana);
merc. Fischer: LF 2010, 2011 S-10W (W. corroana FR 1083);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

adnot.: Říha, 1991 - Podrod Cumingia, okruh W. pulquinensis - corroana;
Donald, 1980 (názor) - W. knizei Brandt 1977 je synonymum W. corroana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - v systéme Weingartia má druh W. neocumingii dva poddruhy ssp. neocumingii a ssp. pulquinensis. W. neocumingii ssp. neocumingii má variety var. hediniana a var. longigibba. W. neocumingii ssp. pulquinensis má variety var. augustinii, var. corroana, var. hentzscheliana a var. lagarpampensis;

bas.: Weingartia pulquinensis var. corroana Cárdenas 1951

descr.: M. Cárdenas, # , / Revista de Agricultura [Cochabamba] 6: 30, 1951 /
IPNI (GCI) - Revista Agric. (Cochabamba) 7(6): 30. 1951
adnot.: dat. C. Backeberg, KL 66, p.451, 452; dat. J. Fiker, Cactaceae etc. 1991 - synonymum W. corroana;
typ.: Cárd. 4572
nom.: [kor-ro-ána], podľa mena zberateľa kaktusov; Anibal Corro
sign.: Cárdenas - (voči W. pulquinensis)
J. Říha, Atlas kaktusů VI, p.61, 1991 (sensu Don.) - W. knizei má voči W. pulquinensis v. corroana iba málo odlišností. Premenlivosť vo sfarbení stred. tŕňov od belavých cez žltkasté až po hnedasté;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1951 #)
merc. Bercht: LB 2008 S 4166 (wei pulquinensis v. corroana FR 1086) > FR 1083;
merc. Hillmann: RH 2009 S (W. pulquinensis v. corroana RH 0781, Campero, Pena Colorado, 1800m);

syn.1.: Gymnocalycium pulquinense var. corroanum (Cárd.) Hutchison 1957

comb.: P. C. Hutchison, Cactus & Succulent Journal (U.S.) 29: 13, 1957
adnot.: dat.comb. - Ulrich Creutzenberg (genus Gymnocalycium);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

Gymnocalycium pulquinensis var. corroana (Cárd.) Hutchison ?..... (mix. gen., mut.)

comb.: (Hutchison ?)
adnot.: dat. J. Fiker, Cactaceae etc. 1991 - uvedené ako synonymum W. corroana;
merc.:

syn.2.: Weingartia neocumingii var. corroana (Cárd.) Backeb. 1959

comb.: C. Backeberg, #, 1959 (dat. - C. Backeberg, K.Lex. 66, p.451)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.47, 1998 - "W. neocumingii var. corroana 1959";
O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.47, 1998 - popísané príbuzenstvo W. neocumingii: var. mairanensis 1980 ?, var. koehresii 1981, subsp. pulquinensis 1980, subsp. sucrensis 1980, var. corroana 1959, var. hediniana 1958, var. multispina 1980, var. trollii 1980. V kultúre nepopísaná var. flavispina. W. neocumingii var. brevispina bola popísaná ako var. brachygraphisa Brandt.;
merc.:

Weingartia neocumingii Backeb. subsp. pulquinensis var. corroana (Cárd.) Don. 1978* 1980

add.stat.: J. Donald, Ashingtonia, 3: 137, 1980 *(1978, publ. 1980)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. neocumingii ssp. pulquinensis, W. neocumingii v. corroana)
adnot.: J. Říha, Atlas kaktusů VI, p.61,1991 / VIII, p.44, 45, 1993 - W. neocumingii subsp. pulquinensis var. mairananensis, var. multispina, var. corroana;
Použité v členení W. neocumingii sensu Hentzschel & Augustin, 2008 na stránkach Sulco-Passion (C. Bourleau, 2010)
sign.: Donald - (voči pulquinensis) - #
foto 1.: (# pub. comb. Donald)
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. neocumingii)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > corroana > W. neocumingii ssp. pulquinensis v. corroana)
(W. neocumingii ssp. pulquinensis v. corroana KA 14a);.....V prilohe - BourleauW @/ W pulquinensis corroana KA 14a-2.jpg
Comment.: žltý kvet bez červených tónov, tŕne všetky odstávajúce s hnedými špiškami, stredové hore smerujúce sú dlhšie, telo tmavo zelené s areolami viac vlnatými blízko temena; Nález KA 14a bol orig. identifikovaný ako W. pulquinensis v. corroana.
merc.:

syn.3.: Gymnorebutia pulquinensis subsp. corroana (Cárd.) Doweld 2001

comb.stat.: A. B. Doweld, #, 2001
IPNI (IK) - Sukkulenty 4(1-2): 24 (2001 publ. 2002).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

syn.4: Weingartia corroana var. albiflora.....(n. n., hort.)

pub.: L. Fischer
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. corroana)
adnot.: (dat. L Fischer, 2011) - nález bielokvetej odchýlky K. Kníže
merc. Fischer: LF 2010 S-11W (W. corroana v. albiflora); LF 2011 S-11W (W corroana v. albiflora sběr KK);

syn.5: Sulcorebutia neocorroana Brandt 1976 nom. abort.

descr.: F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), nom., 1976 
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976 - nomenclatural synonym W. pulquinensis v. corroana Cárd. 1951, W. corroana Cárd.
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I. O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), nom.
typ.: Cárd. 4572
nom.: [ne-o-kor-ro-ána], podľa mena zberateľa kaktusov; Anibal Corro; novopopísaná "corroana"
adnot.: dat.descr. - Z. Rovšek (Seznam Sulcorebutia, 2006);  dat.syn. - E. F. Anderson, 2001 (2005);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;
V roku 1976 Brandt prekombinoval množstvo popísaných druhov Weingartia pod Sulcorebutia sensu Brandt (cintiensis, erinacea, fidaiana, hediniana, lanata, lecoriensis, longigibba, ... ai.), rovnako tiež problematicky zaraďovaná W. ambigua. Brandt už nemohol v roku 1976 pre presun W.->S. použiť obsadené meno S. corroana (pozri - corroana Card. 1971 (S. corroana (Card.) Bred. & Don. 1973. Pri jeho ponímaní rodov W. a S. (1976-1980) sa predmetom presunov stali v opačnom smere S.->W. takmer všetky vtedy popísané Sulcorebutie.
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1976)
merc.:

syn.3.: Weingartia neocorroana.....(hort.)

pub.: #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. neocorroana Brandt 1976)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum neuvádza;

colls. Cárdenas: Cárd.  4572 (Card. typ. W. pulquinensis v. corroana / Brandt typ W. neocorroana);
colls. Ritter: FR 811 (neocumingii - pulquinensis v. corroana), FR 1083 (corroana);
colls. Kníže: KK # ( - corroana v. albiflora);
colls. Lau: L 341 (corroana - pulquinensis v. corroana);
colls. Swoboda: HS 38 (pulquinensis v. corroana f. - pulquinensis), HS 38a (pulquinensis v. corroana f. - pulquinensis), HS 39 (pulquinensis - v. corroana);
colls. Prantner: JP 8;
colls. Augustin: KA 14, KA 14a (pulquinensis v. corroana);
colls. Hillmann: RH 781 (pulquinensis v. corroana);
colls. Bates &&&: BLMT 212.01 (pulquinensis v. corroana);
colls. Šorma: VS 366 (neocumingii v. corroana);
colls. Odehnal: JO 666 (neocumingii v. corroana);


collp.:

 top of page