return to the main list
pulquinensis_s

Výskyt mena pulquinensis:

nom.: [pulkvinénsis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Pulquina, Santa Cruz
adnot.: Meno zo skupiny dôležitých Cárdenasovych popisov v rode Weingartia z roku 1951

WEI
 top of page