main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
multispina
(pozri - neocumingii_s) (pozri - pulquinensis_s)
  • Rebutia (W.) multispina (Ritter 1961)
  • Rebutia (S.) multispina (Brandt 1976)
  • Rebutia (W.) neocumingii v. multispina (Donald 1978)
  • Rebutia (W.) neocumingii ssp. pulquinensis v. multispina (#, Don. 1978)
  • Rebutia (W.) pulquinensis v. multispina (#?, hort.)
  • Rebutia (G.) neocumingii ssp. multispina (Doweld 2001)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.: (neocumingii)
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v bot. systéme sú W. multispina, S. multispina a W. neocumingii v. multispina synonymá uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia multispina Ritter 1961
descr.: F. Ritter, National Cactus and Succulent Journal, 16: 7, 1961 / Nat. Cact. & Succ. Journ. 16. 7., 1961 /
IPNI (GCI) - Natl. Cact. Succ. J. 16: 7, fig. 1961
IPNI (IK) - Nat. Cact. & Succ. Journ. xvi. 7 (1961).
typ.: FR 372
adnot.:
nom.: [multispína], lat. multispinus - s mnohými tŕňmi; podľa relat. hustejšieho otrnenia v rámci Weingartia.
sign.: J. Říha, Atlas kaktusů VIII, p.44, 1993 - v mladšom veku hustejšie otrnenie, neskôr blednúce, nápadne červenkasté konce vonkajších okv. lístkov a šupín na kv. lôžku;
Innes & Glass, Kaktusy, p.306 -
foto 1.: (orig. pub. descr. 1961)
foto 2.: in C. Innes & Ch. Glass, Kaktusy, p. 306, INA 1992.
(W. multispina);.... V prílohe - Innes_Glass @/
foto 3.: Rudolf Šubík, Atlas kaktusů VIII, p.45, 1993 - CD 1997
(W. multispina KK 1200, Aiquile; J. Říha);.....V prílohe - Atlas_w @/ Multispi.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, W >> find item - al)
(W. multispina);..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_multispina___.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > multispina)
(W. multispina) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_multispina__.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > multispina)
(W. multispina) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_multispina__.jpg
Comment.: char. jemné husté otrnenie, kvet zvonka zelenkastý bez červených tónov
foto 5., 6..: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 89, pos 1066, 1067)
(W. multispina) pid 1063, 1064;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: super
foto 7.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Weingartia >> find item - al)
(W. multispina);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ W_multispina (id=1554)
Comment.: jedna odlišná forma s kvetmi bez červených tónov. Pozri - colls.
foto 8.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(W. multispina) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Weingartia.multispina.jpg
Comment.: =, malé hrboly so svetlými areolami rel. husto, hlavne horesmerujúce tŕne sú žltkasté až hnedasté pokrývajúce telo. V roku 2011 stránka zanikla.
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1897 (W. multispina);
merc. Bercht: LB 2008 S 4151 (wei multispina ex Kuenzler); LB 2008 S 4152 (wei multispina FR 0372); LB 2008 S 4153 (wei multispina WR 0278);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (W. multispina);
merc. Fischer: LF 2010 S-46W, LF 2011 S-52W (W. multispina FR 372);  LF 2011 S-53W (W. multispina KK714);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

cat.:
adnot.: Ritter (názor na W. erinacea) - najbližšie príbuzenstvo je W. sucrensis (=R. corroana Cárd. 1971) a W. multispina;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. neocumingii subsp. pulquinensis (Card.) Don. ako návrh alternatívneho mena pre W. pulquinensis Card., W. multispina Ritt., W. erinacea Ritt., W. mataralensis Brandt, W. knizei Brandt, W. saetosa Brandt a W. saipinensis Brandt;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté vo W. neocumingii ssp. pulquinensis;

syn.1.: Sulcorebutia multispina (Ritter) Brandt 1976

comb.: / F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I. O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

syn.2.: Weingartia neocumingii Backeb. var. multispina (Ritt.) Don. 1978* 1980

comb.: # / J. Donald, Ashingtonia (Weingartia Suppl.), 3: 136: (1978, publ. 1980)
IPNI (IK) - Ashingtonia 3(Weingartia Suppl.): 136. 1978
adnot.: / dat. Z. Rovšek, 2006 (Seznam Weingartia, 2006) /;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;

Weingartia neocumingii Backeb. subsp. pulquinensis var. multispina (Ritt.) Don. 1978* 1980

add.stat.: J. Donald, Ashingtonia, 3: 137, 1980 *(1978, publ. 1980)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - W. neocumingii ssp. pulquinensis, W. neocumingii v. multispina)
adnot.: J. Říha, Atlas kaktusů, p.44, 45, 1993 - W. neocumingii subsp. pulquinensis var. mairananensis Don. 1979, var. multispina Don. 1980, var. corroana;
O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.47, 1998 - publikované príbuzenstvo W. neocumingii: var. mairanensis 1980 ?, var. koehresii 1981, subsp. pulquinensis 1980, subsp. sucrensis 1980, var. corroana 1959, var. hediniana 1958, var. multispina 1980, var. trollii 1980;
sign.: Donald - (voči pulquinensis) -
foto 1.: (pub. comb. Donald)

syn.3.: Weingartia pulquinensis var. multispina .....(hort. sensu Donald)

adnot.: dat. R. Martin, FND (pozri - colls., HS 88)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - W. pulquinensis a variety)
merc.:

syn.4.: Gymnorebutia neocumingii subsp. multispina (Ritt.) Doweld 2001

comb.stat.: A. B. Doweld, #, 2001
IPNI (IK) - Sukkulenty 4(1-2): 24 (2001 publ. 2002).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

colls. Ritter: FR 372 (typ);
colls. Rausch: WR 278;
colls. Kníže: KK 714 (erinacea? multispina?), KK 1200 (knizei?), KK 1757 (knizei var. brunispina/ bruneispina Knize n. n. - multispina? - saipiana); KK 1914 (multispina? -> erinacea);
colls. Swoboda: HS 14a (mentosa? - multispina v.), HS 88 (ssp. neocumingii);
colls Donald: JD 172;
colls. Gertel: G 19;
colls. Hillmann: RH 398;
colls. vanVliet: DV 13;
colls. deVries: VZ 18 (multispina?);
colls. Pot & Boxtel: JK 323;
colls. Bates &&&: BLMT 34.01;
colls. Bates: BB 1075.03, BB 1375.03;


collp.:

 top of page