main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
erinacea
(pozri - erinacea_s) (pozri - neocumingii_s) (pozri - pulquinensis_s ?)
  • Rebutia (W.) erinacea (Ritter 1961)
  • Rebutia (S.) erinacea (Brandt 1976 / Slaba & Šorma 2005)
  • Rebutia (W.) erinacea v. erinacea (#, Šída 1998)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.: (neocumingii)
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. erinacea a S. erinacea synonymá uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia erinacea Ritter 1961
descr.: F. Ritter, National Cactus and Succulent Journal, 23: 8, 1961 / Cact. & Succ. Journ. Brit. 23. 8., 1961 /
IPNI (GCI) - Cact. Succ. J. Gr. Brit. 23: 8, fig. 1961
IPNI (IK) - Cact. & Succ. journ. Brit. xxiii. 8 (1961).
typ.: FR 812
nom.: [erinacea], lat. erinaceus - jež, gr. Erínya - bohyňa pomsty; meno podľa charakteristického tuhého "ježovitého" otrnenia.
adnot.: J. Říha, Atlas kaktusů, p.63, 1991 - druh a var. catarirensis boli popísané podľa nálezu FR 812 / FR 812a;
sign.:  
foto 1.: (orig. pub. descr. 1961)
foto 2.: Stanislav Stuchlík, Atlas kaktusů XIII, p.46, 1998 -
(W. erinacea; A. Hlinecký);..... V prílohe - Atlas_w @/
foto 3.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(W. erinacea FR 812);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment:
merc. Fischer: LF 2011 S-15W (W. erinacea FR 812);
  • Weingartia erinacea Ritter var. erinacea
add.stat.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.46, 1998
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - W. erinacea a varieta catarirensis)
adnot.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.46, 1998 - "súčasne s W. erinacea v. erinacea bola publikovaná W. erinacea v. catarinensis z lokality Catarina, južne od Quiroga";
J. Říha, Atlas kaktusů, p.63, 1991 - W. erinacea v. erinacea a W. erinacea v. catarirensis popísané podľa rovnakého zberu FR 812;
sign.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.46, 1998 (var. erinacea) - stonka jednotlivá, tuhé pichľavé otrnenie, silné stredové tŕne s tmavšou špičkou, premenlivo v kultúre 2-3 až do 12, bradovité hrboly;
foto 1.: Stanislav Stuchlík, Atlas kaktusů XIII, p.46, 1998 -
(W. erinacea v. erinacea; A. Hlinecký);..... V prílohe - Atlas_w @/ 46_98.jpg
Comment.:

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

cat.:
adnot.: Ritter (názor) - najbližšie príbuzenstvo W. erinacea je W. sucrensis a W. multispina;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. neocumingii subsp. pulquinensis (Card.) Don. ako návrh alternatívneho mena pre W. pulquinensis Card., W. multispina Ritt., W. erinacea Ritt., W. mataralensis Brandt, W. knizei Brandt, W. saetosa Brandt a W. saipinensis Brandt;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté vo W. neocumingii ssp. pulquinensis;

syn.1.: Sulcorebutia erinacea (Ritter) Brandt 1976

comb.: F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 19, 1976 / Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I. O. S.), 27: 9(1976 publ. 1979).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;
sign.: Brandt - tax.?

Sulcorebutia erinacea Slaba et Šorma 2005 illeg.

pub.: R. Slaba, V. Šorma, #, 2005
IPNI - Kaktusy (Brno) 41(1): 13 (10-13; figs.). 2005 [15 Feb 2005] ; nom. illeg.
foto 1.: (pub. comb. 2005)

syn.2.: Weingartia neocumingii 'erinacea'......(Winberg)

pub.: M. Winberg (dat.- on-line katalog SuccSeed 2004); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena erinacea
merc. SuccSeed:

colls. Ritter: FR 812 (typ.);
colls. Lau: L 342;
colls. Kníže: KK 714; KK 1914 (f., multispina?);


collp.:

 top of page