return to the main list
erinacea_s

Výskyt mena erinacea:

nom.: [erinacea], lat. erinaceus - ježovitý; podľa vzhľadu otrnenia
adnot.: u Wiengartia meno variety postihlo dlhodobé publikačné deformovanie mena, z čoho vznikla predstava o minimálne dvoch varietách (catarirensis, catarinensis) nerátajúc katalógové novotvary (cataricensis, catavirensis,..).

SUL
  • Sulcorebutia albissima x erinaria.....(mut. erinacea?, pozri - albissima, pozri - PK 29;)
  • Sulcorebutia erinacea.....(pozri - PHA 1404; dat. Kakteen-PH-Flora, pol. KAKT-002904)
  • Sulcorebutia x erinacea (hybrid S. mentosa x S. albissima).....(pozri - mentosa / albissima, pozri - LH1632, LH 1670; MS 652,)
WEI
 top of page