main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
erinacea catarirensis
(pozri - erinacea_s) (pozri - erinacea) (pozri - neocumingii_s)
(pozri - neocumingii) (pozri - pulquinensis_s ?)
  • Rebutia (W.) erinacea v. catarirensis (Ritter 1961)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je W. erinacea v. catarirensis synonymum uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia erinacea Ritter var. catarirensis Ritter 1961
descr.: F. Ritter, National Cactus and Succulent Journal, 23: 8, 1961 / Cact. Succ. J. Gr. Brit. 23: 9., 1961 /
IPNI (GCI) - Cact. Succ. J. Gr. Brit. 23: 9. 1961
typ.: FR 812a
nom.: [katarirenzis], podľa mena lokality nálezu; Estancia Catariri, 42km južne od Quiroga, Cochabamba.
adnot.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.46, 1998 (cit.) - súčasne s W. erinacea v. erinacea bola publikovaná W. erinacea v. catarinensis z uvedenej lokality Catarina, južne od Quiroga;
J. Říha, Atlas kaktusů VI, p.63, 1991 - popísané W. erinacea v. erinacea a W. erinacea v. catarirensis (podľa rovnakého čísla FR 812); Nález var. catarirensis pri Estanción Catariri 12km južne od Quiroga;
C. Backeberg, KL 66, p.450 - ("südl. von Quiroya, bei Catarire");
sign.: C. Backeberg, KL 1966 ->
O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.46, 1998 - (voči var. erinacea) - viac odnožuje, menší vzrast, jemnejšie otrnenie, menšie hrboly s väčším množstvom vlny na areolách;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1961 #)
foto 2.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, W >> find item - al)
(W. erinacea v. catarirensis);..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_erinacea_catarirensis__.jpg
foto 2., 2a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > erinacea v. catarirensis)
(W. erinacea v. catarirensis) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_erinacea_catarirensis__.jpg, @/ 10_Weingartia_erinacea_catarirensis__2.jpg
foto 2., 2a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > erinacea v. catarirensis)
(W. erinacea v. catarirensis) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_erinacea_catarirensis__.jpg, @/ 10_Weingartia_erinacea_catarirensis__2.jpg
Comment.: kvet zelenkastý bez akýchkoľvek červených tónov, lesklé telo s riedkym otrnením
foto 3.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(W. erinacea v. catarirensis);.....V prilohe - Snowarski @/ 070607-8358.jpg
foto 4.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(W. erinacea v. catarirensis);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment:
merc. Chrudim: (catavirensis - dat. ChKp87 - 98, ChKj92); (cataricensis - dat. Saniter 95, Smutný 95);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1887 (W. erinacea v. catarinense);
merc. Bercht: LB 2008 S 4135 (wei erinacea v. catariensis),  LB 2008 S 4136 ( wei erinacea v. catariensis FR 0812a));
merc. Fischer: LF 2010 S-15W (W. erinacea v. catariensis FR 812); LF 2011 S-16W (W. erinacea v. catariensis FR 812a);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

adnot.:
A.: Ritter (názor) - najbližšie príbuzenstvo W. erinacea je W. sucrensis a W. multispina; >> Predpokladane sa tento názor týka aj tejto Ritterom popísanej variety.
J. Říha, 1991 - varieta patrí spolu s var. erinacea do príbuzenstva W. riograndensis, W. longigibba a W. lanata;
B.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. neocumingii subsp. pulquinensis (Card.) Don. ako návrh alternatívneho mena pre W. pulquinensis Card., W. multispina Ritt., W. erinacea Ritt., W. mataralensis Brandt, W. knizei Brandt, W. saetosa Brandt a W. saipinensis Brandt;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane rovnako ako W. erinacea zahrnuté vo W. neocumingii ssp. pulquinensis;

syn.1.: Weingartia neocumingii 'erinacea var. catarirensis'......(Winberg)

pub.: M. Winberg (dat. - on-line katalog SuccSeed 2004). Jeden názor na postavenie a hodnotu mena W. erinacea v. catarirensis.
sign.: nepodstatná odchýlka druhu W. neocumingii z okolia Catariri (Cerro Catariri).
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 3532)
(W. neocumingii 'erinacea v. catarirensis');.....V prilohe - #
Comment.: foto #
foto 2., 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. neocumingii)
(W. neocumingii ssp. neocumingii v. neocumingii);.....V prilohe - BourleauW @/ W neocumingii erinacea catarinensis-2.jpg, @/ W erinacea catarinensis 2289.jpg
Comment.: Meno súboru uvádza pôvodné meno šírenej identity W. erinacea catarirensis fi. SuccSeed(tam) - lepšie zodpovedá krátkotrnej forme neocumingii brachygraphisa (brevispina).
merc. SuccSeed: SS 2004 S-3532, SS 2009 S-3532 (W. neocumingii 'erinacea v. catarirensis');

colls. Ritter: FR 812a (typ.);
colls. Lau: L 983;


collp.:

catarinensis
(pozri - catarirensis)

Weingartia erinacea var. catarinensis.....(mut., orig.?)

adnot.: dosť vážna dlhodobá publikačná nejasnosť zdroja chybného mena "catarinensis" (preklep sa vyjasňoval najpr cca.15 rokov a napriek tomu sa používa dodnes s ďalšími mutáciami!) a tiež označenia zberu číslom. V niektorých prehľadových katalógoch alebo zoznamoch si dokonca "odvodili" že musí ísť o dve rôzne variety "catarirensis" a "catarinensis", napr. v databáze SeedSearch 2000 (GB). História hlavnej zámeny sa spolu s tvorbou nových skomolenín prejavovala aj takto:
1. catarirensis - Catarire; C. Backeberg, 1966, Kakteenlexikon, p.450;
2. >>>>>>>>> - neznámy prvý zdroj publikovania chybného mena "catarinensis"
3. catarinensis - Catarina, Bolivie; J. Pěnčík a kol., 1984, Bot. slovník pro pěstitele kaktusů;
4. ................? - ............?; J. Pilbeam, 1985, Sulcorebutia a Weingartia. A Collector´s guide;
5. (catavirensis) - Chrudim, 1987 - 1998, katalogy
6. catarinensis FR 812a; J. Fiker, 1991, Cactaceae etc., p.21, Rod Weingartia;
7. catarirensis FR 812 - Estanción Catariri J. Říha, 1991, Atlas kaktusů VI, p.63;
8. (cataricensis) - Saniter, Smutný, 1995, katalogy
9. catarinensis - Catarina; O. Šída, 1998, Atlas kaktusů XIII, p.46;
10. catarirensis; Succulenta (NL), Seedlist 1999
11. catarinensis - Mesa Garden (USA), 2000
12. catarirensis - Katalógy SuccSeed, 2004
13. (catariensis) - Dv. Králové 2005 - katalogy
14. catarinense - Brabant 2006, katalog

cataricensis
(pozri - catarirensis)

Weingartia erinacea var. cataricensis.....(hort. mut.)

adnot.: preklep v katalógoch semien Saniter 1995, Smutný 1995.

catavirensis
(pozri - catarirensis)

Weingartia erinacea var. catavirensis.....(hort. mut.)

adnot.: optický preklep v katalógoch Chrudim 1987 až 1992 (ChKp87 - 98, ChKj92).

catariensis
(pozri - catarirensis)

Weingartia erinacea var. catariensis.....(hort. mut. contr.)

adnot.: preklep v katalógoch rastlín Dv. Králové (KK-DK 2005) a semien Bercht 2008-9.

catarinense
(pozri - catarirensis)

Weingartia erinacea var. catarinense.....(hort. mut.)

adnot.: pozmenené "catarinensis" v katalógu semien Succulenta Brabant-Cactussen (SB-C 2006).

 top of page