main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
lagarpampensis
(pozri - neocumingii_s) (pozri - pulquinensis_s)
  • Rebutia (W.) neocumingii v. lagarpampensis (Amerhauser 2002)
  • Rebutia (W.) neocumingii ssp. pulquinensis v. lagarpampensis (#, Hentzschel & Augustin 2008)
adnot.: (hort.);

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je W. neocumingii v. lagarpampensis synonymom uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia neocumingii var. lagarpampensis Amerhauser 2002
descr.: Helmut Amerhauser, Gymnocalycium, 15: 482, 2002
IPNI (GCI) - Amerh. -- Gymnocalycium 15(4): 482 (-483; 2 photogrs.). 2002 [Nov 2002]
IPNI (IK) - Amerh. -- Gymnocalycium 15(4): 482 (2002).
nom.: [lagarpampénzis], podľa mena lokality, oblasti výskytu, Lagar Pampa, dep. Cochabamba, prov. Campero.
adnot.:
typ.: # (HS 160 ?)
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 2002)

tax.: gen. Weingartia Werd., subgen. Cumingia

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - v systéme Weingartia má druh W. neocumingii dva poddruhy ssp. neocumingii a ssp. pulquinensis. W. neocumingii ssp. neocumingii má variety var. hediniana a var. longigibba. W. neocumingii ssp. pulquinensis má variety var. augustinii, var. corroana, var. hentzscheliana a var. lagarpampensis;

syn.1.: Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis var. lagarpampensis

add.stat.: dat. C. Bourleau, Sulco-Passion 2010 - použité v galérii Sulco-Passion 2010, údajne v zmysle Weingartia-Sulcorebutia, Hentzschel & Augustin, 2008
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje  (pozri - W. neocumingii ssp. pulquinensis, W. neocuminngii v. lagarpampensis)
adnot.:
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.sulcopassion.be (gallery > Weingartia > W. neocumingii)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. neocumingii)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > lagarpampensis > W. neocumingii ssp. pulquinensis v. lagarpampensis)
(W. neocumingii ssp. pulquinensis v. lagarpampensis HS 160);.....V prilohe - BourleauW @/ W pulquinensis lagarpampensis HS 160-2.jpg
Comment.: žltý malý kvet s červenými špičkami zelenkastých šupín, dlhšie hore smerujúce hnedé stredové tŕne, telo s rel. malými ovátlnymi areolami; Nález HS 160 bol orig. identifikovaný ako Weingartia spec. Lagar Pampa. 

syn.2.: Weingartia spec. Lagar Pampa.....(hort.)

adnot.: predpokladaný šírený typ. materiál "neocumingii v. lagarpampensis" pred popisom (pozri - Lagar Pampa);
sign.: (ChK) - kvet žlto-oranžový;
foto 1.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, W >> find item - al)
(Weingartia Lagar Pampa f.);.... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_Lagar-Pampa___.jpg
foto 1., 1a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > Lagar-Pampa f.)
(W. Lagar-Pampa f.) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_Lagar-Pampa__.jpg, @/ 10_Weingartia_Lagar-Pampa__2.jpg
foto 1., 1a.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > Lagar-Pampa f.)
(W. Lagar-Pampa f.) detail, detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_Lagar-Pampa__.jpg, @/ 10_Weingartia_Lagar-Pampa__2.jpg
Comment.:
merc. Bercht: LB 2008 S 4177 (wei species HS 0160) > Lagar Pampa;
merc. Chrudim: ChK 2009p5812.20, 21 (W. spec. HS 160, žluto-oranž. květ) > Lagar Pampa;
merc. Fischer: LF 2010 S-71W, LF 2011 S-93W (W. spec. HS 160 Lagar Pampa);

colls. Swoboda: HS 160 (sp. Lagar Pampa - lagarpampensis typ?);
colls. Augustin: KA 247;


collp.:
 top of page