main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pulquinensis augustinii
(pozri - neocumingii_s) (pozri - pulquinensis_s) (pozri - augustinii_s) (pozri - saipinensis)
  • Rebutia (W.) neocumingii v. augustinii (Amerhauser 2002)
  • Rebutia (W.) neocumingii ssp. pulquinensis v. augustinii (#, Hentzschel & Augustin 2008)
  • Rebutia (W.) pulquinensis v. augustinii (#, hort. 2008)
adnot.: (hort.);

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme neuvedené. Predpokladane rovnako ako u W. pulquinensis synonymum uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia neocumingii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. neocumingii ssp. neocumingii, R. neocumingii ssp. lanata a R. neocumingii ssp. pulquinensis;


  • Weingartia neocumingii var. augustinii Amerhauser 2002
descr.: Helmut Amerhauser, Gymnocalycium, 15: 480, 2002
IPNI (GCI) - Amerh. -- Gymnocalycium 15(4): 480 (-481; 2 photogrs.). 2002 [Nov 2002]
IPNI (IK) - Amerh. -- Gymnocalycium 15(4): 480 (2002).
nom.: [ ], meno variety podľa nálezcu K. Augustin (KA);
adnot.:  
typ.: HS 37 (KA 12, JP 118)
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 2002)
merc.:

tax.: gen. Weingartia Werd., subgen. Cumingia,

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - v systéme Weingartia má druh W. neocumingii dva poddruhy ssp. neocumingii a ssp. pulquinensis. W. neocumingii ssp. neocumingii má variety var. hediniana a var. longigibba. W. neocumingii ssp. pulquinensis má variety var. augustinii, var. corroana, var. hentzscheliana a var. lagarpampensis;
Je signalizovaná zhoda tejto variety (HS 37) a Brandtovej W. saipinensis;

syn.1.: Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis var. augustinii

add.stat.: dat. C. Bourleau, Sulco-Passion 2010 - členenie sensu Hentzschel & Augustin, 2008 použité v galérii Weingartia-Sulcorebutia. 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje  (pozri - W. neocumingii ssp. pulquinensis, W. neocumingii v. augustinii)
adnot.:  
foto 1.: nezaznamenané
merc.:

syn.2.: Weingartia pulquinensis var. augustinii.....(Bercht)

pub.: hort. #, L. Bercht katalog semien 2008-9
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. pulquinensis a variety)
adnot.: skrátené meno syn.1.
sign.:  
foto.: nezaznamenané
merc. Bercht: LB 2008 S 4165 (wei pulquinensis v. augustinii KA 0012);

colls. Swoboda: HS 37 (pulquinensis var. - v. augustinii typ (KA 12 = HS 37, JP 118) - saipinensis);
colls. Prantner: JP 118;
colls. Augustin: KA 12;


collp.:
 top of page