return to the main list
augustinii_s

Výskyt mena augustinii:

nom.: Karl Augustin (KA)
adnot.:  zaznamaný výskyt tvaru "augustini v. jakubecii" a aj deformované "augstiana" (augustiniana?) pod snímkom S. augustinii.

SUL WEI
 top of page