return to the main list
Van der Hoeven

Leo van der Hoeven, Holland, cesty do J. Ameriky, hlavne Argentína a tiež Bolívia [dat. BCCS]. Meno sa rozširuje hlavne v pozmenených tvaroch, napr.: Leo van de Hoeven, Holland (NL) [dat. de Vries 2009], alebo skorší údaj Leo van der Houven [dat. R. Martin, FCD]

adnot.: Akronym LH [dat. katalog de Vries, 2009] zmenený pre jednoznačnosť na LvH  [dat. galéria Bourleau 2011]. Rovnaký akronym LH používa Ladislav Horáček (CZ).

Nálezy (v. d. Hoeven)
  • LH, LvH....(/-, /5, /6, /7 - Sulcorebutia tarabucoensis ssp. patriciae) Typstandort, mit sprossen dran, selbst Bewurzelt - (dat. E. & J de Vries, 2009) // (/5, -6, - S. tarabucoensis v. patriciae) - (dat. Bourleau 2010) // (/4, /5, -/6, /7, /8 - S. tarabucoensis v. patriciae) - (dat. Bourleau 2014) // (/4, /5, /6, /7, /8, F1Ge8 S. tarabucoensis v. patriciae) - (dat. Bourleau 2020)
  • LH II.........(Sulcorebutia crispata helle bedornung. L.v.d.Hoeven) - Bel. Boeto, Nuevo Mundo - (dat. E. & J de Vries, Pflanzenabgabeliste 2009)
  • LvH 2......(S. crispata ssp. crispata v. crispata) - (dat. Bourleau 2020) - pozri "LH II"
  • LvH 08 ....(Sulcorebutia tiraquensis ssp. totorensis v. augustinii) - # - (dat. Bourleau 2014, 2020)
  • LvH 29 ....(Sulcorebutia tiraquensis ssp. tiraquensis v. aguilarii) - # - (dat. Bourleau 2020)
(Horáček - LH)
  • LH 1126...(Sulcorebutia gemmae VZ LH 1126) - # - (dat. Bourleau 2011) > pozri - gemmae VZ
  • LH 1424...(Sulcorebutia roberto-vasquezii) - # - (dat. Bourleau 2011)
  • LH 1476...(Sulcorebutia roberto-vasquezii) - # - (dat. Bourleau 2011)
 top of page