return to the main list
pilcomayensis_s

Výskyt mena pilcomayensis:

nom.: [pilkomáj-ensis], ?, podľa miesta, oblasti pôvodu typu; Puente Pilcomayo; orig. chybné meno
adnot.: publikované bolo aj zmenené (opravené?) meno "pilcomayoensis". Z doleuvedených mien majú špecifické postavenie mená spojené s nálezom Cárd. 6330. Všetky ostatné sa týkajú spoločnej identity W. hediniana.

WEI

 top of page