main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
koehresii
(koehresiana)
(pozri - neocumingii_s) (pozri - koehresii_s)
  • Rebutia (W.) neocumingii var. koehresii (Oeser 1981)
  • Rebutia (W.) neocumingii ssp. koehresii (#?, hort. 2006)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (W.) neocumingii ssp. kohresi);..... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_W_neocumingii_koheresii_02.jpg
Comment.:
foto 2.: D. V. B. Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (W.) neocumingii);.... V prilohe - Bueno @/ Rebutia_W_neocumingii_12.jpg
Comment.: = v. koehresii
merc.:
  • Rebutia (W.) koehresiana (hort.)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. neocumingii v. koehresii a W. koehresii (koehresiana) synonymá uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


  • Weingartia neocumingii Backeb. var. koehresii Oeser 1981
descr.: Rudolf Oeser, #, #, 1981 */ Kakteen und Andere Sukkulenten 32 (12): 286-289, 1981 /, **/ 32: 289, 1981 /
IPNI (GCI) - Oeser -- Kakteen And. Sukk. 32: 289, fig. 1981
IPNI (IK) - R.Oeser --  in Kakt. And. Sukk., 32(12): 289 (1981).
typ.: G. Köhres, 1979, Chuquisaca, Oropeza, západne od Sucre, 2700m
nom.: [köhresi-i], podľa mena objaviteľa - G. Köhres
adnot.: dat. - J. Fiker, Cactaceae etc, p.21, 1991 - okrem mena v prehľade platných názvov autor neuvádza žiadne takto identifikované poľné zbery;
dat. CactusLove 2006 - omylom uvedené "W. neocumingii v. koehresii (Backeb.) Oeser" z čoho by sa dala odvodiť existencia časovo hypotetického (neexistujúceho, nemožného) Backebergovho popisu - myslené bolo samozejme W. neocumingii Backeb v. koehresii Oeser;
sign.: Innes, Glass, Kaktusy, p.307 -> text, obr.;
O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.47, 1998 - popisy pod W. neocumingii: var. mairanensis 1980, var. koehresii 1981, subsp. pulquinensis 1980, subsp. sucrensis 1980, var. corroana 1959, var. hediniana 1958, var. multispina 1980, var. trollii 1980. V kultúre nepopísaná var. flavispina. W. noecumingii var. brevispina bola popísaná ako var. brachygraphisa Brandt;
J. Říha, Atlas kaktusů XXIV., p.40, 2009 -> text & archiv. foto 5.;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1981)
foto 2.: in W. Haage, Kniha o kaktusoch, tab.43, obr.6, 1969
(W. neocumingii);..... V prílohe -
Comment.: = neocumingii v. koehresii
foto 3.: in C. Innes & Ch. Glass, Kaktusy, INA, p.307
(W. neocumingii v. koehresii);.....V prilohe - Innes_Glass @
foto 4.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, W >> find item - al)
(W. neocumingii v. koehresii);.... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_neocumingii_koehresii__.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > neocumingii v. koehresii)
(W. neocumingii v. koehresii) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_neocumingii_koehresii__.jpg
foto 4.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > neocumingii v. koehresii)
(W. neocumingii v. koehresii) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_neocumingii_koehresii__.jpg
Comment.: tmavočervené šupiny
foto 5: Allain Geoffry Lemoine, Atlas kaktusů XXIV., p.40, 2009
(W. neocumingii v. koehresii);.....V prílohe - Atlas @/
Comment.:
foto 6., 7.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Weingartia > W. neocumingii)
foto 6., 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. neocumingii)
(W. neocumingii ssp. neocumingii v. neocumingii W 81 (koehresii));.....V prilohe - BourleauW @/ W neocumingii koehresii W 81-2.jpg, @/ W neocumingii koehresii W 81(2)-2.jpg
Comment.: ?,  žltý kvet; Meno snímku a meno súboru uvádzajú pôvodné meno šírenej identity W. koehresii, Frank Wolf - W 81
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 S-5923 (W. neocumingii v. koehresii WK 684);
merc. Bercht: LB 2008 S 4175 (wei species HS 0093a bloem oranje) > koehresii;
merc. Fischer: LF 2010 S-50W, LF 2011 S-57W (W. neocumingii v. kohresii);  LF 2010 S-73W, LF 2011 S-95W (W. spec. HS 93A, oranžový kv.);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

adnot.: O. Šída, 1998 - v rámci W. neocumingii sú najbližšie príbuzné taxony var. neocumingii, var. koehresii, var. trollii a možno tiež W. sucrensis;
V údajoch fi. Uhlig (2000) je naznačené synonymum - W. cumingii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté pod W. neocumingii ssp. neocumingii, kde patria aj pripojené var. hediniana a var. longigibba;

syn.1.: Weingartia koehresiana......(hort. mut.)

pub.: M. Smutný 1995
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
typ.: sp; G. Köhres, 1979, Chuquisaca, Oropeza, západne od Sucre, 2700m
nom.: [köhresi-ána], podľa mena G. Köhres. Predpokladane mutácia mena "koehresii", resp. súčasne skrátené meno "W. neocumingii v. koehresii"
foto.:
merc. Smutný: SM 1995 (W. koehresiana);

colls. Köhres?: GK # (Oeser typ);
colls. Swoboda: HS 93a (spec. oranž. kvet);
colls. Krahn: WK 684 ( - trollii?);
colls. Wolf: W 81; (dat. C. Bourleau - W. neocumingii)


collp.:

 top of page