return to the main list
HS 93
(pozri - Swoboda_s) (pozri - neocumingii) (pozri - neocumingii_s)
(pozri - sucrensis_s) (pozri - trollii) (pozri - Sucre) (pozri - Quillaquila)

coll.: Heinz Swoboda, Bolivia, dep. Chuquisaca, #, (RM: prov.Oropeza, Quillaquila, 2800m // KA: SW Sucre, 1890m)

Weingartia sucrensis var. trollii......(HS, dat. RM FND)
Weingartia neocumingii subsp. neocumingii......(hort., dat. Augustin KA list 2006)
Weingartia neocumingii......(hort., dat. Bourleau 2011)
Weingartia spec., žlutý květ.....(hort., dat. L.Fischer 2011)
Weingartia neocumingii subsp. neocumingii var. neocumingii......(hort., dat. Bourleau 2014)

adnot.: K.Augustin, 2006 - (W. neocumingii ssp. neocumingii, loc. -  SW Sucre, 1890m - (KA 255 = HS 93/93a);  R.Martin FND - (sucrensis v. trollii, loc. - Chuquisaca, Oropeza, Quillaquila, 2800m)
Lokalita - príliš rozdielne popisné údaje s dojmom že ide u HS 93 o dva rôzne nálezy, pozri tiež - HS 93a;
sign.: (KA 255 = HS 93/93a) - (dat. KA list 2006) // (W. spec., žlutý květ) - (dat. LF katalog 2011/12??? > ambig. ident.


foto 1., 1a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. neocumingii)
foto 1., 1a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > neocumingii > W. neocumingii ssp. neocumingii v. neocumingii)
(W. neocumingii ssp. neocumingii v. neocumingii HS 93);.....V prilohe - BourleauW @/ W neocumingii HS 93-2.jpg, @/ W neocumingii HS 93 (2)-2.jpg
Comment.: žltý kvet takmer bez červených tónov; Mená súborov uvádzajú pôvodné meno šírenej identity W. neocumingii (tam). Problematická identita daná uvádzaným (RM FND) popisom kvetu ako červený (trollii) alebo oranžový;
merc. Fischer: LF 2011 S 94W, LF 2012 (Wei spec. HS 93, žlutý květ);

collp.:
 top of page