return to the main list
saint-pieana KK
(pozri - comarapana) (pozri - saipinensis ?)

Weingartia saint-pieana.....( #, dat. ??)

pub.: #, R. Martin, FND 2007 - (dat. - W. saint-pieana KK 1987, Saipina, Bolivia 2800m)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: J. Fiker v prehľade rodu Weingartia (Cactaceae etc., p.21, 1991) toto meno neuvádza.
nom.: [... ], podľa mena; Paul Saint-Pie, zberateľ kaktusov, Asson, Francúzsko [dat. Pěnčík a kol., Bot. slovník pro pěstitele kaktusů, 1984]
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 87p (W. sant-pieana) > KK 1987 ?;
merc. Rowland: Row 2000 (W. saipieana)  > priradenie mena identite neoverené. Cez podobne znejúce meno existuje spojenie cez mená nálezov KK 1757 a KK 1987;
merc. Koehres: GK 2008 S-3253 (W. saipieana)  > priradenie mena identite neoverené. Cez podobne znejúce meno existuje spojenie cez mená nálezov KK 1757 a KK 1987;

colls. Kníže: KK 1757 (var. brunispina/ bruneispina Knize n. n. - near multispina? - saipiana); KK 1987 (saint-pieana n. n. - comarapana n. n.);


collp.:
sant-pieana
(pozri - saint-pieana) (pozri - KK 1987)

Weingartia sant-pieana.....(hort. mut.)

adnot.: fonetická mutácia pravdepodobne mena saint-pieana v katalógu semien Chrudim (ChKp87). KK 1987 pochádza od Saipina;

saipieana
(pozri - saint-pieana ?) (pozri - saipiana ?)

Weingartia saipieana.....(hort. mut.)

adnot.: fonetická mutácia resp. skomolenina v katalógu D.& V. Rowland (Row 2000) a G. Koehres 2008 (pôvod mena ?); 
saipiana
(pozri - saint-pieana ?) (pozri - KK 1757)

Weingartia saipiana.....(hort. mut.)

adnot.: meno pripojené ku číslu Weingartia KK 1757 v katalogu Fischer. KK 1757 pochádza z oblasti medzi Aiquile a Saipina
 top of page