return to the main list
comarapana KK
(pozri - comarapana_s)

Weingartia comarapana Knize n. n......(Kníže)

pub.: katalogy K. Kníže
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [komarapana], podľa miesta, oblasti pôvodu; Comarapa, dep.Santa Cruz. Podľa prvého náleziska pri Comarapa (KK 833) zaviedol K. Kníže provizórne meno tejto Weingartie. Rovnako resp. dočasne rovnako pomenované nálezy:
KK 1522 pochádza od Rio Chico a Rio Oropeza, Matoral? (W. matoralensis n. n. - riograndensis? -> longigibba);
KK 1987 pochádza od Saipina (pozri - W. saint-pieana n. n.);
KK 1989 pochádza od Mataral (pozri - W. mataralensis Brandt);
adnot.: K. Kníže v zoznamoch po roku 2005 uvádza už iba tri nálezy Weingartia s týmto nuda menom KK 833, KK 1987, KK 1989.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.:

collp. Kníže: KK 833 Comarapa (comarapana n. n.); KK 1522 Matoral? (matoralensis n. n. - comarapana n. n. Rio Chico =riograndensis? -> longigibba); KK 1987 Saipina (saipinensis?, saint-pieana n. n. - comarapana n. n.), KK 1989 Mataral (comarapana n. n. - mataralensis Brandt typ?);


comarapense
(pozri - comarapana KK)

Weingartia comarapense.....(hort. mut.)

adnot.: Upravené Knížeho meno v katalógu Joel Lodé (Lodé 2000) a Agbina (Rus 2000 - www.agbina.for.ru/rus/PRICES/CACTUS2.TXT)

comorapana
(pozri - comarapana KK)

Weingartia comorapana.....(hort. mut.)

adnot.: Preklep v mene v katalógu D. & V. Rowland (Row 2000)

 top of page