main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
brunescens
(pozri - leucanthema_s) (pozri - fulviseta_s) (pozri - atrovirens_s)
(pozri - ritteri_s) (pozri - brunescens_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia brunescens Rausch 1972
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 23: 235, 1972 / K. u. a. S. 23, 9 235-236, 1972 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 23: 235. 1972
PNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 23(9): 235 (1972).
typ.: WR 480
nom.: [brunescéns], podľa vzhľadu otrnenia, lat. brunescens - hnednúci, hnednúca.
Meno je používané aj pre úplne odlišné rastliny: Rebutia minuscula v. brunescens (hort.), Rebutia senilis v. brunescens (hort.), Mediolobivia haagei v. brunescens (hort.?). Z toho dôvodu sa môžu medzi katalog. ponukami "R. brunescens" objaviť aj takéto identity.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. brunescens Rausch (R 480) (1972) Kakt. u. a. Sukk. 23 235" - loc.: Huari Huari, Potosi = chybne, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia;;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/bru1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_brunescens) -> katalógový list - kategorie Rebutia;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1972 #)
foto 2.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. brunescens);.....V prilohe - jnotias @/ 150798423XDBIPD_ph.jpg
foto 3.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. brunescens) 1818;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 1818.jpg
foto 3.: J. Hairan, Au Cactus Francophone, 2015 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. brunescens) 1818;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 1818.jpg
foto 4.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Brunescens);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_brunescens.jpg
foto 4.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Brunescens) detail
foto 5.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXII., p.32, 2007
(R. brunescens; V. Šeda, orig. A. Hlinecký WR 480);..... V prilohe - Atlas @/
foto 6.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXII., p.32, 2007
(R. brunescens, NW Tarabuco, 3500m);..... V prilohe - Atlas @/
Comment.: na lokalite severozápadne od Tarabuco, pravdepodobne ide o nález SE 177
foto 7.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. brunescens);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_brunescens_1.jpg
foto 8.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen O-R >> find item - al)
(R. spec.);.....V prilohe - Monska_R @/ 63.jpg
foto 8.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Rebutia-Strombocactus)
(R. spec);..... V prílohe - Monska11_R @/ 28_slideshow.jpg
foto 8.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(R. spec) detail;..... V prílohe - Monska16_R @/ Rebutia spec.jpg
Comment.: ?, pravdepodobne zodpovedá niektorej forme R. atrovirens, najlepšie = R. brunescens?. Iný exemplár R. brunescens pod číslom M. spec 789;
foto 9.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=270)
(R. brunescens) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.:
foto.10.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia brunescens)....V prilohe @/ rebutia-brunescens-20180426.jpg
Comment.: =
merc. Mesa Garden & other: Lodé 99 S-1058 (R. brunescens; FEM);  Palmer 99 R (R. brunescens; orig.?) small clumps, scarlet flowers;     CaHe 2000 S-RD320.4  (R. brunescens);   Pan 2000 R-3269, 4026 (R. brunescens) squat thick stem, orange red;    SGC 2000 R-61870 (R. brunescens);   Rus 2000 R (R. brunescens);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00798, AWK 2009 S (R. brunescens);
merc. Bercht: LB 2008 S 3632 (reb brunescens VJ 0017 Tarabuco);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 19. Leucanthema, species 61.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 10. Fulviseta, species 2.

cat.: katalógový list
adnot.: Rausch 1972 prov. - Digitorebutia; Rausch 1987 (Lobivia 85) - Aylostera;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. brunescens Rausch v zozname alternatívnych mien pre Mediolobivia brunescens Rausch (?);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum Rebutia brunescens, a navrhuje zvláštne postavenie druhu v bot. systéme;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. ritteri;
KK Čelákovice, 2006 -- synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia brunescens, a tiež neisté atrovirens brunescens, ritteri brunescens (?), steinmannii brunescens (?). Na Atrovirens existuje neisté prepojenie cez identifikáciu nálezov WR 493, RH 339, RH 344 a RH 871. Prepojenie na Ritteri je možné cez prvotný Rauschov názor o príbuznosti a aj Mostiho stotožnenie R. ritteri a R. atrovirens. Najmenší súvis je s okruhom Steinmannii, hoci aj pod takým menom boli rastliny šírené. R. brunescens Rausch je takto druh so zvláštnym postavením v každom systéme Rebutia;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.5, A. brunescens (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. brunescens. Vzorka samotnej A. brunescens nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Digitorebutia brunescens.....(sensu Rausch 1972-78)
syn.1.: Digitorebutia brunescens Rausch comb. nud.

comb.: W.Rausch, 1978 (sensu Digitorebutia Fric & Kreuz. 1940);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "D. brunescens Rausch comb. nud. = R. brunescens"

Mediolobivia brunescens.....(hort. sensu Rausch 1972-78)
Mediolobivia brunescens (Rausch) Backbg. comb. nud.

comb.: hort. # (pozri - colls. LH);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. brunescens (Rausch) Backbg. comb. nud. = R. brunescens" - kombinácia s odvolaním na Rauschov popis, t.j. 6 rokov po smrti C. Backeberga;
Zaradenie podľa Donalda v sectio Digitorebutia - konvergencia okruhu Leucanthema ku Digitorebutia (atrovirens) a aj na základe Rauschovho prvotného naznačenia príbuznosti s Digitorebutia ritteri.
foto 1.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(Mediolobivia spec (789));.....V prilohe - Monska_M @/ 40.jpg
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. spec 789);..... V prílohe - Monska11_M @/ 46_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. spec 789) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia spec 789.jpg
Comment.: = M. brunescens; Kvet typu "atrovirens", krátko valcovité hnedozelené telo s hnedým otrnením a žltohnedými areolami.
merc. Chrudim & other: ChK 91p3341.0, 98p3341.00;  ChK 97jR170, 98jR168 (M. brunescens);  DKE 98 S-1174 (M. brunescens);   Rus 2000 R (M. brunescens);   ChK 2003p3341.00, 2004p3341.00, , 2009p3341.00 (Mediolobivia brunescens);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001 R (M. brunescens);  KK-DK 2001, 2002 S-43.8 (M. brunescens);
merc. Fischer: LF 2007 S-22ME,  LF 2010 S-46ME (M. brunescens, Tarabuco); LF 2007 S-191ME (M. brunescens LH, Jacuiba); LF 2011 S-124ME (M. brunescens LH 687);  LF 2011 S-125ME (M. brunescens LH 689); LF 2011 S-126ME (M. brunescens VS335 Tarabuco);
merc. Bercht: LB 2008 S 3119 (med brunescens VS 0335 10 km noordoost Tarabuco 3360 m);

syn.2: Aylostera brunescens (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2777.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia brunescens Rausch, Kakt. And Sukk. 23(9): 235. 1972.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, near Tarabuco, 3550 m, s.d., Rausch 480a (holotype, W; isotype ZSS).

Aylostera brunescens.....(Wahl, Hillmann sensu Rausch 1987)

pub.: hort. (pozri - colls., RW, GR, JK).
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Pod Aylostera je brunescens šírená firmou Uhlig; O. Šída - sectio Aylostera; R. Hillmann v r. 2009 zmenil zaradenie pod Mediolobivia.
merc. Hillmann: RH 2008, 2010/11 S (A. brunescens RH 3117a);  RH 2009 DIV (A. brunescens Heger);

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'brunescens'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'brunescens' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Mediolobivia atrovirens var. brunescens.....(hort.)

adnot.: hort. (pozri - colls., RH 341, RH 871,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. atrovirens v. brunescens); CB 2007 R (M. atrovirens v. brunescens VS 335);
merc. Hillmann: RH 2009 S (M. atrovirens v. brunescens RH 0871, Saavedra, Huari-Huari, 3950m);

Rebutia atrovirens brunescens.....(hort. AGY)

adnot.: hort. (pozri - colls. RH 344)
IPNI - záznam (var., f.) databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.4.: Rebutia ritteri 'brunescens'.....(sensu Hunt)

pub.: #, hort. sensu Hunt; Jeden názor na synonymné postavenie a hodnotu mena brunescens;

colls. Rausch: WR 480 (typ), WR 480a (var.), WR 493 (var. - atrovirens v. raulii f.? - gavazzii ???);
colls. Lau: L 383 (spinosissima - brunescens);
colls. Kníže: KK 1927 (brunescens f., mizquensis n. n.);
colls. Hillmann: RH 339 (brunescens? - atrovirens v. haefneriana? - atrovirens v.), RH 341, RH 344(RH 344a, brunescens? - atrovirens v. haefneriana?), RH 871 (? - atrovirens var.), RH 3117a;
colls. Wahl:RW 533;
colls. Heger: Heg.;
colls. deVries: VZ 186 (=typ);
colls. Pot & Boxtel: JK 197, JK 198;
colls. Rovida: GR 17 (=);
colls. Bates &&&: BLMT 265.02, BLMT 266.01, BLMT 267.03, BLMT 283.02;
colls. Heřtus: PHA 174;
colls. Šorma: VS 335;
colls. Horáček: LH 640 (brunescens v.-> steinmannii f. biely kv.-> haagei biely kv.), LH 687, LH 689;
colls. Odehnal: JO 635 (spec.);
colls. Šeda: SE 177;
colls. VJ: VJ 17;
colls. Gentili: AG 90;


collp.: Identita R. brunescens Rausch je v zbierkach a na foto-dokumentoch dobre odlíšiteľná.

Šuba, KE - (orig. ChK 95jR235 - Mediolobivia steinmannii); ---> brunescens Rausch

adnot.: Identita = R. brunescens Rausch. Podobnú identifikáciu pozri u RH 344. Komerčné výsevy a rastliny sú rôznej identity, avšak vždy majú aspoň minimálny spoločný znak, podobný ako pre okruh steinmannii - zelená čnelka, karmínové resp. ružové nitky (dôvod zámeny).
sign.: Telo krátko válcovité, neskôr slabo odnožujúce; Epidermis matne tmavo zelená; Rebier asi 14, mierne špirálovité; Areoly podlhovasté 2mm dlhé, 1mm široké s hnedou plsťou; Okrajové tŕne viacmenej priľahnuté žltkasté s hnedými špičkami; Stredové tŕne spočiatku chýbajú, neskôr vyrastajú až 1cm dlhé hore smerujúce tmavohnedé, čím rastlina získava tmavohnedý vzhľad; Kvet červený, samosprašný, postupne dorastajúci až do priemeru 40mm; Kv. lôžko guľaté 5mm, červenkasto zelené s malými tmavozelenými šupinami a s bielymi štetinami a vlnou v pazuchách; Kv. rúrka krátka 7-10mm a zdanlivo silnejšia, hrubá asi 3,5mm, bledo červenkastá s olivovo zelenými špicatými šupinami a povrchom ako lôžko; Vnútorné okv. lístky sýto červené; Vonkajšie o trochu tmavšie; Čnelka svetlo zelená, hrubá; Blizien 7 maslovožlté paralelne postavené, vo výške stredných prašníkov; Nitky svetlo karmínové; Prašníky maslovo žlté; Plod až 6mm priemer, najprv tmavozelený, postupne hnedý až červenohnedý;
sem.x:1998, 2007, 2008, 2011(?), 2015
foto 1.: Šuba, 7039/3-1996;.....V prílohe - Suba96_7039\brunescens_R235x.jpg
foto 2.: Šuba, 2007-5;.....V prílohe - Suba07_D\P5290568m_bscens.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 97jR170 - Mediolobivia brunescens);

sign.: Popis rastlín zhodný s ChK 95jR235. Zodpovedá R. brunescens Rausch.
sem.x: 1998, 2002, 2004, 2007, 2007, 2008, 2008, 2011
foto 1.: Šuba, 7850/0A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\brunescens_R173.jpg
foto 2.: Šuba, 5978/15A-2000-5-4;.....V prílohe - Suba01_5978\brunescens_R.jpg
foto 3.: Šuba, 6650/26-2002-6;.....V prílohe - Suba02_6650\brunescens_Ch.jpg
Comment.: Intenzívne sfarbené kvety tesne po prvom otvorení.
foto 4.: Šuba, 7707/2-2002-6;.....V prílohe - Suba02_7707\brunescens_Cha.jpg
Comment.: Maximálne otvorené kvety druhého dňa.
foto 5.: Šuba, 2005-6;.....V prílohe - gal3/Img_0018_bru_oru_m1.jpg
Comment.: Vpredu vpravo plus - R. orurensis
foto 6.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0278_brunescm.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 98p3341.00; 42 - V. Šeda - Mediolobivia brunescens);

sign.: (Výsev 1999). Zodpovedá charakteristike typu. Kvet s malými odlišnosťami (nitky červenofialové, rúrka štíhlejšia), priblíženie ku skupine Atrovirens.
sem.x: 2007
foto 1.: Šuba, 2008-5.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0161m_brunescens.jpg

BZ UPJŠ KE [Hečko 118/95 ] - (orig. ? - Rebutia brunescens);

sign.: Staršia rastlina na podnoži spôsobujúcej mohutnejší a viac odnožujúci vzrast voči pravokorenným rastlinám. Zodpovedá Rauschovmu popisu typu.
foto 1.: Šuba, 5978/34A-2001-5-23;.....V prílohe - Suba01_5978\brunescens_U.jpg
Comment.: Kvety tesne po prvom otvorení. Neskôr podstatne väčšie.

 top of page