return to the main list
brunescens_s

Výskyt mena brunescens:

nom.: [brunescens], podľa vzhľadu otrnenia, lat. brunescens, brunnescens - hnednúci, hnednúca

REB AYL ? DIG DIG
 top of page