return to the main list
JO 635
(pozri - Odehnal_s) (pozri - brunescens) (pozri - brunescens_s)
(pozri - Tarabuco)

coll.: Josef Odehnal, Bolívia, Chuquisaca, 10km severovýchodne od Tarabuco, 3360m

Rebutia spec. ?.....(Odehnal, dat. JO list 2005)
Rebutia brunescens.....(VS, LH, = VS 335, = LH 688)

adnot.: pomenovaná identita iba nepriamo podľa identifikovaných nálezov VS 335 a LH 688 z tejto lokality.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Odehnal: JO 2005 S-335 (Rebutia spec.? JO 635, Tarabuco 10km NE, 3360m, Bolivie);

collp.:
 top of page