return to the main list
Villa Charcas

1. Villa Charcas, Bolívia, dep. Nor Cinti, osada 14km severne od Culpina.

Z blízkosti pochádzajú nálezy: RH 891, RH 895 (supthutiana);  RH 894 (fiebrigii ´cintensis´);  MM 294, MM 296 (Mediolobivia sp.);

 top of page