return to the main list
residua_s

Výskyt mena residua:

nom.: [rezídua], lat. residuus - pozostalý, zvyšný, to čo zostáva (zmysel použitia tohoto mena pozná iba K.Kníže ?). Meno bolo použité aj inde - Neochilenia residua (Ritt.) Backeb.
adnot.: Meno sa spája hlavne s Knížeho zberom od Betanzos; Novšie zbery takto označené sú prekvapujúco lokalizované do Tarija (Canaletas, Narvaez);

AYL
  • Aylostera kupperiana residua.....(sensu KK Čelákovice, pozri - kupperiana_s)
  • Aylostera kupperiana var. residua LH 1004.....(hort., pozri - RH 1004
  • Aylostera residua.....(hort., pozri - KK 1517, RH 1010, RH 1011, BB 41.01, BB 294.01, BLMT 81.01,)
  • Aylostera residua n. n......(pozri - RW 264,)
  • Aylostera residua / canaletas n. n......(hort. ambig., pozri dolu, pozri - canaletas_s
  • Aylostera residua / lateritia n. n......(hort. ambig., pozri - lateritia_s, pozri - RH 1002, RH 1004, RH 1007, RH 1009, RH 1010, RH 1011, RH 3155, RH 3156, RH 3157,)
  • Rebutia residua Knize n. n......(n. n. Kníže, pozri - KK 1517)
  • Rebutia residua.....(pozri - WK 891; RH 1010, RH 1011; LF 1188, LF 1627, LF 1629; MS 1478, MS 2141, MS 2143;)
 
residua
(pozri - residua_s) (pozri - kupperiana_s) (pozri - canaletas_s)

Rebutia residua.....(hort. ambig.)
Aylostera residua.....(hort. ambig.)

adnot.: bez čísla dvojznačné dokumenty - KK 1517 ?, RH 1010 ?, RH 1011 ?
nom.: [rezídua], lat. residuus - pozostalý, zvyšný, to čo zostáva, pretrváva (zmysel bot. mena ?).
sign.: ?? (MG) - Kvet tmavočervený; (Panarotto) - Kvet rumelka (vermilion);


foto 1.: Gunnar Hatletveit, 2005 - GunnarHatletveit/rebutia/ (atlas Rebutia >> find item - al)
(Rebutia residua);.....V prilohe - Hatletveit @/ Rebutiaresidua-vi.jpg
Comment.: farba kvetu zodpovedá popisu v katalógu Panarotto - rumelka;
foto 2.: in - www.cact.cz/noviny/ (Fotoarchiv N-S)
(Rebutia residua);.....V prilohe - Noviny @
Comment.: ??, ružový kvet ? Určité vysvetlenie poskytujú dve ponuky zberu KK 1517 od firmy SuccSeed - prvá semená z roku 1997 [Rebutia spec. KK 1517 'residua n. n.' , Narvaez - Pilcomayo, Bol] a po prestávke druhá s rastlinami z roku 2003 [Rebutia spec. KK 1517, pink flowers!]. Knížeho zber, údajne od Betanzos v Potosí bol B. Batesom a aj R. Hillmannom a Wahlom "premiestnený" ďaleko južne do Tarija. Isté vysvetlenie je možné teda aj tu, pretože existuje zber BLMT 81.01 od Narvaez identifikovaný ako R. residua. Či práve tu ide o ružovokvetú verziu nepopísanej R. residua je zatiaľ?
foto 3.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone/ (Cactusbase, A >> find item - al)
(Aylostera residua);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_residua___.jpg
foto 3.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > residua)
(A. residua) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_residua___.jpg
foto 3.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > residua)
(A. residua) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_residua___.jpg
Comment.: dlhá tenká kv. rúrka
foto 4.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 5., 6.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 66, pos 781, 782)
(R. residua) pid 771, 780;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: forma R. fiebrigii, zelená rúrka - podobné rastliny boli šírené o.i. aj pod menom R.(A.) lateritia.
merc. Chrudim & other: Rus 2000 R (Aylostera residua); ChK 2003p272.40 - 2005p272.40 (Aylostera residua);
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-1207, R-1207 (R. residua) dark red flowers;
merc. Fischer: LF 2011 S-255AY (A. residua RH 1004 Canaletas 2100m);

Aylostera kupperiana residua.....(sensu KK Čelákovice)
Aylostera kupperiana var. residua.....(hort.)

adnot.: (dat. KK Čelákovice, 2006) - synonymum R. kupperiana Böd. pre členenie R(AMS);

Aylostera residua / canaletas n. n......(hort. ambig., Hillmann)

adnot.: označenie "canaletas n. n." sa týka predovšetkým identity Knížeho nálezu KK 1565. Podľa porovnania v iných zoznamoch môže v katalogu Hillmann DIV 2009 ísť aj o označenie niektorého nálezu A. residua od Canaletas (RH 1002, 1004, 1007, 1009, 1010, 1011, RW 264, BB 41.01 event. novších), kde je očakávaná zhoda s Knížeho materiálom;
merc. Hillmann: RH 2009 S (A. residua/canaletas n. n. RH 1002 - RH 3157,);

collp.:

resima
(pozri - residua)

Aylostera resima.....(mut. extra. "du" - "m")

adnot.: deformované meno odpisovaním z neznámeho zdroja v databáze ZipCode.com, 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy

desidua
(pozri - residua) (pozri - KK 1517)

Rebutia desidua......(mut. "R" - "D")
Rebutia residua n. n. KK 1517 catalogue name = desidua.....(mut., dat. CCH 2004)

adnot.: deformované meno odpisovaním z neznámeho zdroja evidované v databáze mien Cactus Club Hokuriku 2004 (www7.plala.or.jp/shaboten/wamei/r.html)

 top of page