return to the main list
canaletas_s

Výskyt mena canaletas:

nom.: [kanaletas], podľa miesta pôvodu - Canaletas, Tarija, Bolivia
adnot.: Doleuvedené mená sa týkajú jednej Knížeho nuda n. identity. Vhodnejší tvar mena by mal byť údajne "canaletasensis". Pri šírení zberu KK existujú aj skomoleniny mena, napr. "canaletaensis" alebo "canalensis".

AYL
  • Aylostera canaletas.....(pozri - KK 1565)
  • Aylostera canaletas KK.....(pozri - KK 1565)
  • Aylostera residua / canaletas n. n......(ambig., pozri dolu, pozri - residua_s)
  • Rebutia canaletas Kníže n. n. (near R. kupperiana?).....(pozri - KK 1565)
  • Rebutia canaletas.....(ambig., pozri dolu, pozri - KK 1565, SE 156,)
  • Rebutia kupperiana ´canaletas´.....(pozri - RH 285 - kupperiana)
 
canaletas
(pozri - canaletas_s) (pozri - Canaletas) (pozri - residua_s)

Aylostera canaletas KK.....(hort., dat. ChK 1992) > KK 1565
Aylostera canaletas.....(hort., dat. Saniter 1995)
Rebutia canaletas.....(hort., dat. Lodé 1999) > ambig. KK, RH, SE

adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R.canaletas Knize nomen nudum KK 1565";
Rozširovanie pochybných identít bez zberového čísla. Chrudimské semená 1992p s uvedením pôvodu KK (Kníže, iba predpokladane KK 1565) - neskôr v katalógu 2003p už aj s číslom. Ostatné pozri cez odkaz lokalita "Canaletas".


foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia canaletas) id=104893;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb023.jpg
Comment.: podľa dostupných popisných údajov je tu možná zhoda so zberom RH 285
foto 2.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone/ (Cactusbase, A >> find item - al)
(A. canaletas);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_canaletas___.jpg
foto 2.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > canaletas)
(A. canaletas) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_canaletas___.jpg
foto 2.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > canaletas)
(A. canaletas) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_canaletas___.jpg
Comment.: blízke skupine zberov s menom R. gibbulosa
foto 3.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=323 / scanid=918)
foto 3.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=323, CR5911)
(Rebutia canaletas; P. J. Brunelle; orig. plants Peru, =KK?);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr5911.jpg
Comment: prechod R. kupperiana -> R. fiebrigii
foto 4.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=323 / scanid=919)
foto 4.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=323, CR5313)
(Rebutia canaletas; P. J. Brunelle; orig. plants Peru, =KK?);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr5313.jpg
Comment.: orig. Peru = orig. firma Kníže. prechod R. kupperiana -> R. fiebrigii. Premenlivosťou blízke skupine nálezov s Knížeho menom R. gibbulosa
foto 5., 6.:
Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 55, pos 652, 653)
(R. canaletas) pid 643, 644;....V prilohe - Strauch @/, @/ sign.: (Šeda 2006) - small plants, fine spines;
foto.7.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Aylostera 2018 (item)
(Aylostera canaletas)....V prilohe @/ aylostera-canaletas-20180427.jpg
Comment.: biele okrajove, stredove zltkaste, cervenooranz. okv., biele nitky, gulovite puciky = buiningiana, kupperiana, gibbulosa ...
foto.8.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2015 (item)
(Aylostera canaletas)....V prilohe @/ aylostera-canaletas-20150504.jpg
Comment.: = gibbulosa, prilahnute otrnenie (tam)
foto.9.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Aylostera canaletas)....V prilohe @/ 110-aylostera-canaletas-20190420.jpg
Comment.: = gibbulosa
Comment.:
merc. Chrudim & other:
ChK 92p239.6 (Aylostera canaletas KK);  SaP 95j (Aylostera canaletas; Imp.);  Lodé 99 S-1062 (Rebutia caneletas; JL 2139+JR);  Rus 2000 R (Aylostera canaletas); SeedS 2000 (R. canaletas);  Row 2000 S-1045 (Aylostera canaletas);

Aylostera residua / canaletas n. n......(hort.)

adnot.: označenie "canaletas n. n." sa týka predovšetkým identity Knížeho nálezu KK 1565. Podľa porovnania v iných zoznamoch môže v katalogu Hillmann DIV 2009 ísť aj o označenie niektorého nálezu A. residua od Canaletas (RH 1002, 1004, 1007, 1009, 1010, 1011, RW 264, BB 41.01 event. novších), kde je očakávaná zhoda s Knížeho materiálom;
merc. Hillmann: RH 2009 S (A. residua/canaletas n. n.);
fiebrigii canaletasensis (canaletaensis)
(pozri - canaletas_s)

Rebutia fiebrigii subsp. canaletasensis.....(hort., dat. Bueno 2006)

pub.: hort. ident.?? Pod menom R. (A.) canaletasensis bolo zaznamené šírenie materiálu KK 1565
sign.: (foto) 


foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT/ (Galería del Socio IV-I >> find item)
(R. fiebrigii ssp. canaletaensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_A_fiebrigii_canaletaensis_02.jpg
Comment.: mix. Identita pravdepodobne odlišná voči Knížeho materiálu (pozri iné nálezy od Canaletas, napr. RH, kde sú aj formy R. fiebrigii RH 1000, RH 1006)
 top of page