return to the main list
kupperiana_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 10. Kupperiana (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 3. Kupperiana (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristiky príbuzenského okruhu Kupperiana:

adnot.: Donald, p.91-93 - podskupina okolo R. kupperiana, v rámci skupiny okolo R. pseudodeminuta - väčšie kvety, viac odstávajúce voľné otrnenie a normálne hlboko purpurovo bronzová epidermis. Prírodné populácie ukazujú zreteľnú variabilitu v dĺžke a farbe tŕňov a menšiu vo farbe a veľkosti kvetov.
Don. - Rozšírenie sa obmedzuje na okolie Tarija - Narvaez, kde boli Ritterom, Rauschom a Lauom nájdené blízko príbuzné formy. Úzke, dobre definované územie rozšírenia typu a pripojených druhov (tuberosa, rubiginosa - Donald radí ku populáciám R. kupperiana).
Niektoré tzv. prechodné populácie (napr. skupina FR 762) okrem uvedených vzhľadových parametrov vykazujú samosprašnosť. Z vnútra areálu a z jeho priľahlých častí pochádzajú zbery rôzne prepájajúce skupinu Kupperiana s Tuberosa-Rubiginosa (L 407), Ritteri a Padcayensis (KK 859), Spegazziniana (KK 1052, KK 1977) a inými.
Zaujímavý je novší pokus (Hjertson) zaradiť R. kupperiana ako poddruh R. deminuta, pravdepodobne podľa (Web.) Br. et R..

Výskyt mena kupperiana:

nom.: [ku-peri-ána], Rebutia Kupperova (kupperi, kupperiana), W. Kupper, München

AYL
 top of page