return to the main list
lateritia_s

Výskyt mena lateritia:

nom.: [laterícia], podľa farby kvetu, lat. later - tehla, lateritia - tehlovo červená, približne rumelkovo červená. Meno bolo použité aj inde - Lobivia lateritia Br. et R.
adnot.: Meno sa spája hlavne s Knížeho zberom od Potosí (Potosí - Ballestro); Ďalšie zbery RH takto označené (neisto) sú prekvapujúco lokalizované do Tarija (Canaletas), podobne ako v prípade R. lateritia (Potosí / Betanzos >> Tarija / Narvaez, Canaletas); Najnovšie zbery postupne prepájajú celý areál výskytu od Potosí po Tarija.

AYL
  • Aylostera lateritia....(pozri - KK 1519,)
  • Aylostera residua / lateritia n. n......(ambig., pozri dolu, pozri - RH 1002, RH 1004, RH 1007, RH 1009, RH 1010, RH 1011, RH 3155, RH 3156, RH 3157,)
  • Rebutia lateritia.....(pozri - KK 1519,)
 
lateritia
(pozri - lateritia_s) (pozri - residua_s)

Rebutia lateritia.....(hort., n. n. ambig.)

adnot.: Dnes už viacznačné meno sa nemusí zhodovať s identitou Knížeho nálezu KK 1519 (pozri - RH a novšie)
sign.: (Palmer) - strong spines, red-orange flowers;
foto 1.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r >> find item)
(Rebutia lateritia) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_lateritia.jpg
Comment.: ?, non lateritia, niečo z príbuzenstva Spinosissima -Fiebrigii. Najbližšie R. fiebrigii. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
foto 3.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(Rebutia Lateritia);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_lateritia.jpg
foto 3.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Lateritia) detail
Comment.:
foto 4.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia lateritia) id=104946;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb076.jpg
Comment.:
foto 5.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 61, pos 731)
(R. huarinensis) pid 720;....V prilohe - Strauch @/
Comment.: forma R. fiebrigii so zelenou kv. rúrkou, kvet červenooranžový
merc. Mesa Garden & other: Palmer 99 R (Rebutia lateritia; orig. MG ?);  SGC 2000 R-61865 (R. lateria);
merc. R. Martin: RM 2000 R (Rebutia laterita; orig. MG ?);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00813 (Rebutia lateritia);

Rebutia lateritia Knize n. n.

pub.: K. Kníže
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. lateritia Knize nomen nudum KK 1519";

Aylostera residua / lateritia n. n......(Hillmann)

adnot.:
merc. Hillmann: RH 2008, 2009, 10/11 S (A. residua / lateritia n. n. RH 1004, O'Connor, Canaletas, 2100m);  RH 2008, 2009, 10/11 S (A. residua / lateritia n. n. RH 1009, O'Connor, Canaletas, 2200m);  RH 2008, 2009, 10/11 S (A. residua / lateritia n. n. RH 1010, O'Connor, Canaletas, 2200m);  RH 2010/11 S (A. residua / lateritia n. n. RH 3155, O'Connor, W Narvaez, 2170m);  RH 2010/11 S (A. residua / lateritia n. n. RH 3156, O'Connor, W Narvaez, 2120m);  RH 2010/11 S (A. residua / lateritia n. n. RH 3157, O'Connor, Canaletas, 2150m);

collp.:

laterita
(pozri - lateritia)

Rebutia laterita.....(hort. mut.)

adnot.: Zmenené meno v katalógu rastlín Ralpha Martina (RM) a spoločne dalších britských.

lateria
(pozri - lateritia), (pozri - KK 1519)
Rebutia lateria.....(hort. mut.)

adnot.: Zmenené meno v katalógu rastlín Stenasa GC (SGC 2000).

 top of page