main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
famatimensis versus famatinensis
(Reicheocactus pseudoreicheanus, Echinocactus reichei)
(pozri - famatimensis_s) (pozri - Lobivia) (pozri - Echinopsis)
  • Rebutia famatimensis (Speg.) Speg. 1923
comb.: C. Spegazzini, Breves Notas Cactologicas (Argentina), 10: 14, 1923
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. famatimensis (Speg.) Speg. = Lobivia densispina" - chybné stotožnenie, ktoré sa týka foriem Lobivia famatimensis sensu Backeb.;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek5/fam11.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
merc.: (pozri - syn.1, syn.2. & colls.)
  • Rebutia famatimensis (Speg.) Speg. 1923 var. famatimensis
add.stat:  O. Šída, Rod Rebutia, p.29, 1997; O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek5/fam11.htm)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Použitie v členení gen. Rebutia - series Famatimensis, 133. famatimensis, 133a. v. sanjuanensis, 133b. v. jachalensis; 
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek5/fam11.htm - v. famatimensis) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch;
  • Rebutia famatinensis Spegazzini ex Hosseus 1926
emend.: / Spegazzini ex Hosseus, Revist. Cent. Estud. Farm. Cordoba, 2. No. 6, reimpr. p. 21; cf. GrayHerb. Card Cat., Issue 130, nomen., 1926 /
IPNI (IK) - famatinensis Speg. ex Hosseus -- in Revist. Cent. Estud. Farm. Cordoba, ii. No. 6, reimpr. p. 21 (1926); cf. GrayHerb. Card Cat., Issue 130, nomen.
adnot.: dat. pub. www.astrocactus.com (Z. Rovšek, Seznam Rebutia, 2006);
Dodatočný pokus Hosseusa o opravu orig. mena v súlade so skutočným geografickým názvom (Famatina, Sierra Famatina)
  • Mediolobivia famatimensis #.....(cit. Anderson)
pub.: # ? (I.O.S. 1986 & CITES 1992 - synonymný rod Rebutia K.Sch.)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Echinopsis famatimensis;

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. et sectio Reicheocactus (Backeb.) Šída, series 37. Famatimensis, species 133.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce5.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. et sectio 5. Reicheocactus, series 1. Famatimensis, species 1.

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992 (Reicheocactus Backeb. 1942);
Pilbeam, 1997 - Rebutia famatimensis - nadbytočné alebo pochybné meno. Lobivia (sensu Br. et. R.);
Šída, 1997 - kombinuje zástupcov series Famatimensis do Rebutia: R. famatimensis var. sanjuanensis a var. jachalensis s nominátnou var. famatimensis (pub. J. Říha, Atlas kaktusů II, p.24, 1987);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - R. famatimensis je synonymum Echinopsis famatimensis;


  • Lobivia famatimensis (Speg.) Br. et R. 1923
  • Lobivia famatimensis Br. et  R. 1923* >> famatimensis sensu Backeb., sensu Krainz
comb.: N. L. Britton, J. N. Rose, The Cactaceae, 4: 286, 1923
IPNI (GCI) - famatimensis Britton & Rose* -- Cactaceae (Britton & Rose) 4: 286. 1923
IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose* -- Cactaceae (Britton & Rose) 4: 286. 1923 [24 Dec 1923]
adnot.: rozpor v citovaní autora!! - IPNI uvádza rovnakú publikáciu spôsobom, ktorý má vyvolať dojem nesúvislosti s E.(R.) famatimensis Speg. v zmysle Backeberga. Práve pod rovnako označený druh Lobivia famatimensis Br. et R. 1923 boli Krainzom a Backebergom v rokoch 1947-1959 kombinované rôzne "variety" patriace do Hymenorebutia, ktoré s L. famatimensis (Speg.) Br. et R. nemajú okrem aktuálnej rodovej príslušnosti (Lobivia, Epsis) veľa spoločné.
sign.: Říha, Šubík, Kaktusy v přírodě, obr.32, 1989 ->
H. H. Madsen, 2002 - vonkajšie petály purpurovo ružové, vnútorné petály žlté;
foto 1.: Bohumil Schütz in Fleischer, Schütz, Pěstování kaktusů, obr.103, 1978
(L. famatimensis (Speg.) Br. et. R.);
foto 2./sign.: Říha, Šubík, Kaktusy v přírodě, obr.32, 1989
(L. famatimensis (Speg.) Britt. et R.));
foto 3.: Henrik H. Madsen, 2002 - www.kaktus.dk/kak_eng.html
(L. famatimensis) outer petals purple pink inner petals yellow.;.....V prílohe - Madsen2 @/ Lobivia_famatinensis.jpg
Comment.: varieta Rausch? Vzhľad kvetu rastliny na obrázku (celý bledožltý) je v rozpore s priloženým popisom. Meno súboru syn.1 sensu Hosseus;
foto 4.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Kakteen Lepismium-Lophophra - find item)
(L. famatimensis);..... V prílohe - Monska11_L @/ 18_slideshow.jpg
Comment.: žltý kvet s červenkastými koncami kv. lístkov
foto 5., 6.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(L. famatimensis JS 458);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis JS458..jpg, FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis JS458.jpg
Comment.:
foto 7.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(L. famatimensis KP 71);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis KP71.jpg
Comment.:
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-535.69 (L. famatimensis) minute dense spination, hairy buds;   KK-DK 2001 S-F605 (L. famatimensis);
merc. Chrudim: ChK 2004p2370.00 (L. famatimensis (R. pseudoreich.!));
merc. Bercht: LB 2008-S 2722 (lob famatimensis HV 1116 Sierra Famatima, LR); S 2723 (lob famatimensis RH 2224A Carrizal 2600m);
  • Lobivia famatimensis (Speg.) Br. et R. var. famatimensis
add.stat.: J. Říha, Atlas kaktusů II, p.24, 1987
sign.: J. Říha, Atlas kaktusů II, p.24, 1987 - telo väčšinou jednotlivé, krátko válcovité, 30-35mm vysoké a 25-28mm široké, na vrchole tupo zaguľatené, so silne vpadnutým temenom; epidermis svetlo sivozelená až popolavá. Rebier 24, kolmé alebo mierne špirálovité, zaoblené; brázda medzi nimi iba málo hlboké ale zreteľné, ostro oddelené; rebrá z 12-18 hrbolov, tupých, pologuľovitých, 3-4mm priemer a 1,5mm výška. ( Areoly ?) Tŕne krátke, 1,5-2mm dlhé, pritlačené k telu, rozložené do dvoch radov (pektinátne), biele alebo takmer priesvitné, priame, pevné, na báze mierne cibuľovito zosilnené a sivasté. Kvet postranný, z hornej štvrtiny tela, rúrkovito zvonovitý, asi 30mm dlhý, (cudzosprašný?); púčiky široko vajcovité, úplne zahalené do vlny. Kv. lôžko guľovité, 15mm dlhé, pokryté množstvom malých šupín a sivohnedou vlnou.  Okv. lístky vonkajšie, dlhé 15mm, 2,5mm široké, pupurové, vnútorné 15mm dlhé a 3mm široké (u niektorých jedincov širšie a dlhšie), žĺtkovo až zlatožlté. Blizna 8-12 laločná. (Plod, semená ?).
adnot.: Atlas kaktusů 87/24, Říha - potvrdený pomerne obmedzený malý areál, v prírode vzácna, v štrbinách skál v masíve Famatima, vo výškach okolo 2000-3000m.
Atlas 1987, p.24 - na liste je používaný chybný geografický názov "Sierra Famatima"
foto 1.: Rudolf Šubík, Svépomoc Praha 1979 (pohľadnica);
(L. famatimensis v. famatimensis) kvete na jaře, květy až 7cm velké;.....V prílohe - Subik @/ famatimensis.jpg
foto 2.: R. Šubík, Atlas kaktusů II: 24, 1987 (CD Atlas 97);
(L. famatimensis v. famatimensis; Botanická Zahrada UK Praha);.....V prílohe - Atlas @/ famatime.jpg
merc.:

syn.: Lobivia famatimensis var. patriciae n. n......(hort.)

pub.: L. Fischer


foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(L. famatimensis v. patriciae PSCA 1);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis v. patriciae PSCA1..jpg, FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis v. patriciae PSCA1.jpg
Comment.:
merc. Fischer:

tax. : gen. Lobivia Br. et R.

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú L. famatimensis (Speg.) Br. & R. ako alternatívne meno pre Reicheocactus pseudoreicheanus Bkbg.;
C.M.Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. je skúmaný druh Reicheocactus famatimensis v samostatnom postavení voči clade genus Aylostera Speg. (clade Aylostera + A. einsteinii) a tiež voči clade "Rebutia, Weingartia, Browningia";

bas.: Echinocactus famatimensis Spegazzini 1921

descr.: C. Spegazzini, Anales Soc. Cient. Argent., 92: 44, 1921
adnot.: Atlas kaktusů 87/24, Říha - An. Soc. Cienc. Argent., 92: 118-120, 1921
typ.: /coll.:?, "Dosť vzácne v štrbinách skál v horskom masíve Sierra de Famatina, 2000-3000m, v lete 1915"/
nom.: podľa pôvodu, pohorie Sierra de Famatina, Argentína.
Že meno nemá tvar "famatinensis", ale "famatimensis" rozhodol orig. Spegazzini (?) - (pozri - syn.2.)
sign.: Šída, RR 97 - popis zhodnej rastliny s Heesovými importami Echinocactus reichei 1900 - (pozri - syn.3).
foto 1.: (orig. pub. typ.) #

syn.1.: Lobivia famatinensis.....(hort. mut. sensu Hosseus)

pub.: R. Martin, FND (orig. dat. - Albrecht, Neuhuber)
adnot.: použitie (pozri - colls, A, GN); Pokus o rozšírenie opraveného tvaru mena sensu Hosseus z roku 1926 (Rebutia famatinensis)

syn. 2.: Echinopsis famatimensis (Speg.) Werd. 1931

comb.: E. Werdermann, Neue Kakteen, p.84, 1931

syn. 3.: Reicheocactus famatimensis.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al., 2016; Meno komb. použité vo fotodatabáze Bautzen;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(R. famatimensis) detail;..... V prílohe - Monska16_R @/ Reicheocactus famatimensis.jpg
Comment.: rastlina na snímku je v rozsahu popisu typickej R.(L.) famatimensis

syn. 4: Reicheocactus pseudoreicheanus Backeb. 1942

descr.: C. Backeberg, Cactaceae J. (Deutsche Kakt. Gesellschaft), 2: 78, 1942 (dat. Atlas kaktusů II., p.24, 1987)
IPNI (GCI) - Cactaceae (Berlin) 1941, pt. 2: 78. 1942
IPNI (IK) - Cactaceae (Berlin) 1941, Pt. 2, 78 (1942); cf. Gray Herb. Card Cat.
typ.: /coll.:?, Chile (podľa Kuppera), Backeberg však pripúšťa, že lokalita je neznáma/
nom.: lat. pseudo-, nepravý  reichei (pozri história tohoto mena).
sign.: Šída, RR 97 - popis zhodnej rastliny s Echinocactus famatimensis Speg.
Backeb, KL 66, p.386 - Telo neskôr viacmenej jednotlivé, do 7cm výšky, 6cm priemeru, zriedka málo stlačené, tmavo olivovo zelené; Rebier asi 40, úplne rozložené do malých plochoguľovitých hrbolov, epidermis bodkovaná; Areoly podlhovasté, slabo hnedo alebo svetlo hnedasto plstnaté, na prepadnutom temene trocha nápadné; Okrajových tŕňov 7-9, párovo posadené, pritlačené, smero dolu zhustené, do 3mm dlhé, na báze tmavé, hore viac žltkasté, všetky viacmenej ohnuté, niekedy dolu (stranou) priliehajúce, naspodnejší často tenší; Kvet žltý, zvonka viacmenej červenkasto hnedastý, do 3,5cm dĺžky a priemeru, krátko lievikovitý, bez hymenu; Kv. rúrka extrémne krátka, bez štetín, husto hnedasto sivo ovlásnená; Čnelka červená,; Plod vlnatý, údajne po dĺžke praskajúci. - Domovina ?
Podľa Buininga mal Ritter znovuobjaviť tento druh  v Argentíne  pri dedine Famatina [FR_459]. Hoci tiež iné tam potom našiel, tieto rastliny žiadne. Ritter sa sám ku nélezu nevyjadril a vo WINTER-katalógoch ho ("Echinocactus" famatimensis) neuviedol.
adnot.: V Kakteen Lexikone publikovaný rod Reicheocactus Backeb., zastúpený štyrmi druhmi, vrátane R. pseudoreicheanus;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Echinopsis famatimensis;
foto 1.: A. F. H. Buining, in C. Backeberg, Kakt.-Lexikon, p.690, f.-obr.363, 1966;
(R. pseudoreicheanus);
Comment. Backeberg.: "Reicheocactus sp. Ritter, mylne pomenovaný ako "Lobivia famatimensis sensu Ritt." porovnaj so Spegazziniho foto !, Kvet iba krátko rúrkovitý, iba pod touto oblasťou silnejšie ovlásnený (foto hore), - Rez kvetom (foto dole) - žiadny kvet Lobivia !";
foto 2.: Rudolf Šubík, in J. Jelínek, O kaktusech, p.236, 1980
(R. pseudoreicheanus Backbg.);
foto 3.: Jan Carius in KakteenWeb.de, 2008 - www.kakteenweb.de (Galerie - Weingartia >>)
(R. pseudoreicheanus);.....V prilohe - Carius @/
Comment.: (cit. Carius) www.kakteenweb.de - "falošný Reicheocactus reicheanus (pravá famatimensis)". Autor snímku mal pravdepodobne na mysli Reicheocactus reichei (pozri = syn.4).
merc. Ječmínek & other: Jec 2000 S-0 7352 (R. pseudoreicheanus (Lobivia famatimensis)) large yellow flower!!;  ChK 2004p2370.00 (L. famatimensis (R. pseudoreich.!));

Neoporteria pseudoreicheanus.....(hort.?)

pub.: #, dat. - G. Monska in DKG OG Bautzen, 2008 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Pod rodom Neoporteria môže L. famatimensis Br. et R. zodpovedať kombinácia Neoporteria reichei f. pseudoreicheanus. Druhá zaznamenaná Neoporteria reichei (K. Sch.) Backeb. 1935 na báze Echinocactus reichei K. Sch. je už celkom odlišná rastlina;
foto 1.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de (Kakteen M-N >> find item - al)
(N. pseudoreicheanus);.....V prilohe - Monska_M @/ 72_slideshow.jpg
Comment.: rastlina na snímku je v rozsahu popisu typickej R.(L.) famatimensis

syn. 5: Echinocactus reichei hort. (Heese, 1900 - non Echinocactus reichei K. Sch. 1903)

typ.: /coll.: Hieronym, Niederlein, 1879; imp., ampl.: Emil Hesse, 1900, Echinocactus reichei hort./
nom.: /dr. Carlos Reiche, 1860-1929, nemecký botanik v Santiago de Chile, znalec kaktusov./ 
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Reicheocactus reichei, Neochilenia reichei (bas. E. reichei K. Sch. 1903) = Eriosyce odieri ssp. fulva / Reicheocactus neoreichei, Neochilenia neoreichei = Eriosyce napina ssp. lembckei;

non.syn.: Mediolobivia reichii Borg ......(mut., = Neoporteria reichii (K.Sch.) Backeb.)

pub.: J. Borg, #, dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "M. reichii Borg = Neoporteria reichii" - non Neoporteria pseudoreicheanus;
nom.: V databáze IPNI je evidovaný aj tvar "reichii" (E. reichii K. Sch. 1903)

colls. ?: (Spegazzini typ 1);
colls. Kupper ?: (Backeberg typ 2);
colls. Ritter: FR 459;
colls. Rausch: WR 127, WR 557 (v. sanjuanensis typ), WR 557a (v. jachalensis typ);
colls. Kühhas: FK 96 (L. famatimensis ´bonniae´);
colls. Kattermann: FK 712;
colls. Hillmann: RH 2223A (famatimensis), RH 2224a (famatimensis);
colls. Albrecht: A 91/II/26b (famatinensis v. jachalensis);
colls. Bates &&&: BLMT 407.03;
colls. Charles: GC 212.02, GC 407.03, GC 408.01;
colls. Neuhuber: GN 93-694b/ (famatinensis), GN 93-696/2016 (famatinensis);
colls. Bates: BB 933.01, BB 934.01, BB 937.01, BB 946.01 (v. bonnieae), BB 1340.04;
colls. PSCA: PSCA 1 (v. patriciae);
colls. Sladkovský: JS 458;
colls. Kupčák: KP 71;
colls. Vertongen: HV 1116;
colls. Klaassen: S 427 (bonnieae);
colls. Arnoud: # (bonnieae);


collp.: Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S-F605 - Lobivia famatimensis FR 459);

sign.: (Výsev 2002) 4 mes. - Telo krátko valcovité, červenejúce, zreteľné rebrá; Areoly husto; Tŕne jemné, krátke, pokrútené, ochmýrené;
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

famatinensis
(pozri - famatimensis)

Echinocactus (Rebutia, Lobivia) famatinensis

nom.: Botanický slovník pro pěstitele kaktusů, 1984: "famatinensis - původ Sierra Famatina". Meno, ktoré by logicky zodpovedalo geogr. názvu "Famatina - Sierra de Famatina". V slovníku uvedený omyl na základe tohoto myslenia. Použité napr. pri foto Madsen 2002.

famatemensis
(pozri - famatimensis) (pozri - FR 459 )

Lobivia famatemensis.....(hort. mut.)

adnot.: Príklad jednej skomoleniny mena z katalógu Cactus Heaven Malta

 top of page