main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
jachalensis
(pozri - famatimensis_s) (pozri - Lobivia) (pozri - Echinopsis)
  • Rebutia famatimensis (Speg.) Speg. var. jachalensis (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.29, 1997 / Rod Rebutia: 29: 1997 /
IPNI ( IK) - famatimensis var. jachalensis (Rausch) Šída -- Rod Rebutia: 29 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek5/fam12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
merc.: (pozri - bas. & colls. typ)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. et sectio Reicheocactus (Backeb.) Šída, series 37. Famatimensis, species 133b.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce5.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. et sectio 5. Reicheocactus, series 1. Famatimensis, species 1b.

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Echinopsis famatimensis;


bas.: Lobivia famatimensis (Speg.) Br. et R. var. jachalensis Rausch 1977

descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 289, 1977
typ.: WR 557a
nom.: [famatiménsis jáchalénsis], pôvod Jáchal [cháčal], Argentína
sign.: Atlas kaktusů III : 24, 1988, J. Říha - voči L. f. var. famatimensis - robustnejšie telo, svetlejšia epidermis, väčšie hrbolky (podariá) pod areolami.


foto 1.:
merc.: nezaznamenané (pozri typ).

syn.1.: Lobivia famatimensis var. jachalensis Rausch 1977
syn.?: Lobivia famatimensis Br. et R. var. jachalensis Rausch 1977 >> sensu Backeb., sensu Krainz

descr.: W. Rausch, #, 1977
IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose var. jachalensis Rausch -- Lobivia 3: 148, without latin descr. or type. 1977
*IPNI (GCI) - famatimensis var. jachalensis Rausch -- Kakteen And. Sukk. 28: 289. 1977
*IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose var. jachalensis Rausch -- Kakt. And. Sukk. 28(12): 289 (1977).
adnot.: IPNI (IK) uvádza obe publikácie nejednoznačným spôsobom, ktorý môže vyvolať dojem nesúvislosti s E.(R.) famatimensis Speg. a takto zaraďujúc druh medzi Backebergove a Krainzove "variety" L. famatimensis.
sign.:  
foto 1.:
merc.:

colls. Rausch: WR 557a (typ);
colls. Albrecht: A 91/II/26b;


collp.:

 top of page