return to the main list
famatimensis_s
(famatinensis_s)

gen. Rebutia K. Sch., subgen. et sectio Reicheocactus (Backeb.) Šída, series 37. Famatimensis (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. et sectio Reicheocactus (Backeb.) Šída, series 1. Famatimensis (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Famatimensis:

adnot.: Príbuzestvo atypických lobívií z vysokohorskej časti provincie La Rioja z oblasti Sierra de Famatina a ďalej západným a južným smerom a tiež na severe provincie San Juan. Dlho známy druh sa vďaka unikátnosti postupne objavoval v zaradení Echinocactus, Rebutia, Lobivia, Echinopsis a Reicheocactus. Druh sa stal predmetom zámen - jeho počiatočné meno Echinocactus reichei bolo použité pri popise odlišných rastlín (Schumann) a asi o 40 rokov neskôr bolo pre zodpovedajúce rastliny vytvorené nové rodové a druhové meno Reicheocactus pseudoreicheanus pričom popis Lobivia famatimensis bol stotožnený s odlišnou skupinou Lobívií (pozri - dolu, famatimensis sensu Backeberg). Nové variety resp. formy tohoto príbuzenstva sú objavované aj v súčasnosti.

Výskyt mena famatimensis:

nom.: [famatiménsis], podľa oblasti pôvodu - Sierra de Famatina, Argentína (famatinensis)

REI

Výskyt mena famatinensis:

 
famatimensis WR
(pozri - Rausch_s) (pozri - famatimensis_s) (pozri - Jáchal)

Lobivia famatimensis WR Jachala.....(ambig.)

adnot.: nejednoznačné meno katalógovej položky. Lokalita Jáchal je uvádzaná hlavne pri typ. náleze WR 557a popísanej L. famatimensis var. jachalensis ale aj u nálezu WR 557.
merc. Chrudim: ChK 2003p2370.10, 2004p2370.10 (L. famatimensis WR, Jachala, Sierra Famatima)

 
famatimensis sensu Backeb.
(Backeb. var.: aurantiaca, cinnabarina, haematantha, setosa, leucomalla, densispina,..)
(Krainz var.: albiflora, eburnea, sufflava, subcarnea, citriflora,..)

(pozri - famatimensis_s) (pozri - Lobivia - Hymenorebutia)
 • Lobivia famatimensis.....(ambig., mix. ident. sensu Backeberg, non famatimensis (Speg.) Br. et R.)
 • Lobivia famatimensis Br. et R. 1923 (sensu Backeb., non L. famatimensis (Speg.) Br. et R.)
descr.?.: N. L. Britton, J. N. Rose, The Cactaceae, 4: 286, 1923
IPNI (GCI) - famatimensis Britton & Rose* -- Cactaceae (Britton & Rose) 4: 286. 1923
IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose* -- Cactaceae (Britton & Rose) 4: 286. 1923 [24 Dec 1923]
adnot.: IPNI uvádza publikáciu spôsobom sensu Krainz (pub. 1949) a sensu Backeberg (pub.1951-1959), ktorý má vyvolať dojem nesúvislosti s popisom E.(R.) famatimensis Speg. Práve pod tento hypotetický druh "Lobivia famatimensis Br. et R. 1923" boli po 2.sv. vojne Krainzom a o dva roky neskôr aj Backebergom kombinované ďalšie tzv. "farebné variety", ktoré s L. famatimensis (Speg.) Br. et R. nemajú okrem rodovej príslušnosti veľa spoločné (Hymenorebutia).
adnot.: Říha, Atlas kaktusů, p.24, 1987 (komentár) - Backeberg za nejasných okolností zaviedol do literatúry (1936) aj do zbierok pod menom L. famatimensis úplne odlišnú lobiviu, pochádzajúcu z odlišnej, severnejšej oblasti - popísanú ako L. pectinifera Wessner 1940 (komplex. L. haemantha, L. densispina, L. rebutioides, ai.)
Šída, Rod Rebutia, 1997 (komentár) - Spegazziniho popis vztiahol C. Backeberg mylne na Lobivia (Hymenorebutia) kreuzingeri, taxon z príbuzenstva Lobivia (Hymenorebutia) rebutioides, ktorého areál rozšírenia leží viac ako 500km severnejšie v prov. Jujuy, v oblasti Quebrada de Humahuaca. Skutočnú L. famatimensis neskôr popísal, ako zástupcu nového podrodu Reicheocactus, rodu Lobivia (pozri pseudoreicheanus), kde uviedol lokalitu Chile;
foto 1.: in Walter Haage, Kniha o kaktusoch, tab.39, obr.3, 1969
(Lobivia famatimensis v. albiflora) kvety slonovinovej farby;..... V prílohe - Haage @/
Comment.: pozri nižšie - L. famatimensis v. albiflora & L. famatimensis v. eburnea
foto 2.: Josef Jelínek, O kaktusech, p.184, 1980 -
(Lobivia famatimensis) červený kvet; .....V prílohe - Jelinek @/
Comment.: pozri nižšie - L. famatimensis v. cinnabarinea & L. famatimensis v. haematantha
 • Lobivia famatimensis var. aurantiaca Backeb. 1936
 • Lobivia famatimensis Br. et R. var. aurantiaca (Wessner) Backeb. 1951
comb.: C. Backeberg, #, #
IPNI (GCI) - famatimensis Britton & Rose var. aurantiaca (Wessner) Backeb.
IPNI (GCI) - famatimensis var. aurantiaca Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 238. 1936 [12 Feb 1936
adnot.: pozri - Lobivia pectinifera Wessner 1940 var. aurantiaca
sign.: char. - zlatavo oranžový kvet
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. cinnabarina Backeb. 1936
 • Lobivia famatimensis Br. et R. var. cinnabarina ( Backeb. ex Wessner) Backeb. 1951
comb.: C. Backeberg, #, #
IPNI (GCI) - famatimensis Britton & Rose var. cinnabarina (Backeb. ex Wessner) Backeb.
IPNI (GCI) - famatimensis var. cinnabarina Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 238. 1936 [12 Feb 1936] (Wessner) Backeb. Cact. & Succ. Journ. Am. 23: 51. 1951
adnot.:  pozri - Lobivia pectinifera Wessner 1940 var. cinnabarina
sign.: char. - cinóbrový (rumelkovo červený) kvet
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. haematantha Backeb. 1936
 • Lobivia famatimensis Br. et R. var. haematantha (Wessner) Backeb. 1951
comb.: C. Backeberg, #, #
IPNI (GCI) - famatimensis Britton & Rose var. haemantantha (Wessner) Backeb.
IPNI (GCI) - famatimensis var. haematantha Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 238. 1936 [12 Feb 1936] (Wessner) Backeb. Cact. & Succ. Journ. Am. 23: 51. 1951. Without Latin diagnosis
adnot.:  pozri - Lobivia pectinifera Wessner 1940 var. haematantha
sign.: char. - krvavo červený kvet
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis Br. et R. var. albiflora (Wessner) Krainz 1949
comb.: H. Krainz, #, 1949
IPNI (GCI) - famatimensis Britton & Rose* var. albiflora (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde 3: 45. 1949
adnot.:  pozri - Lobivia pectinifera Wessner 1940 var. albiflora
sign.: char. - čisto biely kvet
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. eburnea (Wessner) Krainz 1949
comb.: H. Krainz, #, 1949
IPNI (GCI) - famatimensis var. eburnea (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde 3: 45. 1949
adnot.:  pozri - Lobivia pectinifera Wessner 1940 var. eburnea
sign.: char. - slonovinovo biely kvet
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. sufflava (Wessner) Krainz 1949
comb.: H. Krainz, #, 1949
IPNI (GCI) - famatimensis var. subcarnea (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde 3: 45. 1949
adnot.:  pozri - Lobivia pectinifera Wessner 1940 var. sufflava
sign.: char. - jemne žtý, žltkastý kvet
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. subcarnea (Wessner) Krainz 1949
comb.: H. Krainz, #, 1949
IPNI (GCI) - famatimensis var. subcarnea (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde 3: 45. 1949
adnot.:  pozri - Lobivia pectinifera Wessner 1940 var. subcarnea
sign.: char. - takmer mäsovo červený kvet
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. citriflora (Wessner) Krainz 1949
comb.: H. Krainz, #, 1949
IPNI (GCI) - famatimensis var. albiflora (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde 3: 45. 1949
adnot.:  pozri - Lobivia pectinifera Wessner 1940 var. citriflora
sign.: char. - citrónovo žltý kvet
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. setosa Backeb. 1956
descr.: C. Backeberg, #, 1956
IPNI (GCI) - famatimensis var. setosa Backeb. -- 2769
IPNI (GCI) - famatimensis var. setosa Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 29. 1956
adnot.: 
sign.: char. - husto štetinatá varieta, kvet?
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. leucomalla (Wessner) Backeb. 1959
comb.: C. Backeberg, #, 1959
IPNI (GCI) - famatimensis var. leucomalla (Wessner) Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1454. 1959
adnot.: bas.: Lobivia leucomalla Wessner 1938
sign.: char. - bielo vlnatá varieta, kvet?
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Kakteen Lepismium-Lophophra - find item)
(L. leucomalla);..... V prílohe - Monska11_L @/ 30_slideshow.jpg
Comment.: bledožltý kvet
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. densispina (Werderm.) Backeb. 1959
comb.: C. Backeberg, #, 1959
IPNI (GCI) - famatimensis var. densispina (Werderm.) Backeb.
IPNI (GCI) - famatimensis var. densispina (Werderm.) Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1453. 1959
adnot.: 
sign.: char. - husto trnitá varieta, kvet?
foto 1.: 
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. sanjuanensis Rausch 1977
 • Lobivia famatimensis Br. et R. var. sanjuanensis Rausch 1977
comb.: W. Rausch, #, 1977
IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose var. sanjuanensis Rausch -- Lobivia 3: 148, without latin descr. or type. 1977
*IPNI (GCI) - famatimensis var. sanjuanensis Rausch -- Kakteen And. Sukk. 28(4): 75. 1977
*IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose var. sanjuanensis Rausch -- Kakt. And. Sukk. 28(4): 75 (1977).
adnot.: Tento druh do tejto časti nepatrí >> pozri - R. famatimensis (Speg.) Speg. v. sanjuanensis (Rausch) Šída
sign.:  
foto 1.: (pub. descr. 1977*)
merc.:
 • Lobivia famatimensis var. jachalensis Rausch 1977
 • Lobivia famatimensis Br. et R. var. jachalensis Rausch 1977
descr.: W. Rausch, #, 1977
IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose var. jachalensis Rausch -- Lobivia 3: 148, without latin descr. or type. 1977
*IPNI (GCI) - famatimensis var. jachalensis Rausch -- Kakteen And. Sukk. 28: 289. 1977
*IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose var. jachalensis Rausch -- Kakt. And. Sukk. 28(12): 289 (1977).
adnot.: Tento druh do tejto časti nepatrí >> pozri - R. famatimensis (Speg.) Speg. v. jachalensis (Rausch) Šída
sign.:  
foto 1.: (pub. descr. 1977*)
merc.:
 top of page