return to the main list
WR 557 (R 557)
(pozri - Rausch_s) (pozri - sanjuanensis) (pozri - famatimensis_s) (pozri - Jáchal)

coll.: W. Raush, Argentína, prov. San Juan, Jáchal, Penasquio, # (RM: San Juan, San Juan) ?;

Lobivia famatimensis var. sanjuanensis Rausch 1977.....(typ)
Rebutia famatimensis var. sanjuanensis..... (dat. Šída 1997)
Lobivia famatimensis.....(hort., dat. Uhlig 2000)

adnot.: Atlas kaktusů 87/24, Říha (dat. W. Rausch, Lobivia 85 - Near San Juan, Argentina.(descr. K.u.a.S, 1977/289)) - "izolované nálezisko je pri San Juan v areáli Srra. Famatima";  Šída, RR 97 (cit.) - "nálezisko WR 557 je pri San Juan";  R. Martin, FND stav 2007 - (dat. - L. f. v. sanjuanensis, loc. San Juan, San Juan, Argentina);
Lokalita ? - Určite nie hlavné mesto rovnomennej   provincie San Juan,  lokalita cca 130km južne od najbližšieho  náleziska   R. famatimensis (var. jachalensis). San Juan v areáli Sierra da Famatina, ako uvádza  J. Říha ? Meno variety vyjadruje charakteristiku v polohe náleziska,  ležiaceho už v provincii San Juan, mimo prov. La Rioja a mimo areálu  Sierra de Famatina.
sign.: (SS) - drobné tŕne; veľké kvety;    (Uhlig) - dôležitý je čistý minerálny substrát;
foto 1.: (orig. num. typ.) #
foto 2.: Henrik H. Madsen, 2002 - www.kaktus.dk/kak_eng.html
(L. famatimensis v. sanjuanensis WR 557) yellow. Grown from seed 1997, very slow growing, it is stil in a 2 inch pot.;.....V prílohe - Madsen2 @/ Lobivia_famatinensis_sanjuanensis_WR557.jpg
foto 3., 4.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(L. famatimensis v. janjuanensis WR 557a);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis v. janjuanensis WR557A..jpg, FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis v. janjuanensis WR557A.jpg
Comment.: ?, buď var. sanjuanensis WR557 alebo var. jachalensis WR557a;
merc. Uhlig: U 2000 R, U 2001 S (Lobivia famatimensis FR 557, San Juan, Jachal, Penasquio) wichtig: rein mineralisches Substrat;
merc. SuccSeed: SS 2001 S-433, SS 2002 S-574 (Lobivia famatimensis v. sanjuanensis WR 557, San Juan, Arg), nice tiny sp, large fl.;
merc. Bercht: LB 2008-S 2728 (lob famatimensis v. sanjuanensis WR 0557);

collp.: Šuba, KE - (orig. SuccSeed 2001 S-433 - Lobivia famatimensis v. sanjuanensis WR 557);

sign.: (Výsev 2002) 4 mes. - Už po vyklíčení relatívne veľké telo (!), neskôr krátko valcovité, červenohnedé; Areoly husto; Tŕne jemné, krátke, pokrútené, silne ochmýrené;
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
 top of page