main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
sanjuanensis
(pozri - famatimensis_s) (pozri - Lobivia) (pozri - Echinopsis)
  • Rebutia famatimensis (Speg.) Speg. var. sanjuanensis (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.29, 1997   / Rod Rebutia: 29: 1997 /
IPNI ( IK) - famatimensis var. sanjuanensis (Rausch) Šída -- Rod Rebutia: 29 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek5/fam13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
merc.: (pozri - bas. & colls. typ)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. et sectio Reicheocactus (Backeb.) Šída, series 37. Famatimensis, species 133a.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce5.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. et sectio 5. Reicheocactus, series 1. Famatimensis, species 1b.

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Echinopsis famatimensis;


bas.: Lobivia famatimensis (Speg.) Br. et R. var. sanjuanensis Rausch 1977

descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 75, 1977 (dat. Šída - stat.comb.)
adnot.: K. u. a. S., 28: 289, 1977 (? dat. Madsen WR 557 - údaj sa týka var. jachalensis)
typ.: WR 557
nom.: [famatimensis san-juanénsis], podľa miesta pôvodu, provincia San Juan [san chuan], Argentína
sign.: Atlas kaktusů II: 24, 1987, Říha - voči var. famatimensis - väčšie telo, výraznejšie rebrá, svetlejšie (biele) tŕne a výrazne väčšie kvety, pri otvorení až 80mm priemer.
foto 1.:
merc.: (pozri - colls. typ).

syn.1: Lobivia famatimensis var. sanjuanensis Rausch 1977
syn.?: Lobivia famatimensis Br. et R. var. sanjuanensis Rausch 1977 >> sensu Backeb., sensu Krainz

comb.: W. Rausch, #, 1977
IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose var. sanjuanensis Rausch -- Lobivia 3: 148, without latin descr. or type. 1977
*IPNI (GCI) - famatimensis var. sanjuanensis Rausch -- Kakteen And. Sukk. 28(4): 75. 1977
*IPNI (IK) - famatimensis Britton & Rose var. sanjuanensis Rausch -- Kakt. And. Sukk. 28(4): 75 (1977).
adnot.: IPNI (IK) uvádza obe publikácie nejednoznačným spôsobom, ktorý môže vyvolať dojem nesúvislosti s E.(R.) famatimensis Speg. a takto zaraďujúc druh medzi Backebergove a Krainzove "variety" L. famatimensis.
sign.:  
foto 1.:
merc.:

colls. Rausch: WR 557 (typ);


collp.:

 top of page