return to the main list
WR 557a (R 557a)
(pozri - Rausch_s) (pozri - jachalensis) (pozri - famatimensis_s)
(pozri - Jáchal) (pozri - Penasquito)

coll.: W. Rausch, Argentína, prov. San Juan, pri Jáchal, 1200m (Uhlig: Penasquio ? >> Penasquito)

Lobivia famatimensis var. jachalensis 1977.....(typ)
Rebutia famatimensis var. jachalensis..... (dat. Šída 1997)

adnot.: Atlas kaktusů 1987/24, Říha - (Lobivia, loc. - pri Jachala, v areáli Srra. Famatima);   Šída, RR 97 - (dat. - Rebutia, loc. - od Jáchal);   Uhlig 2001 - (dat. - Lobivia, loc. - Penasquio ? pozri - WR 557);
Nepresný názov a umiestnenie náleziska v údajoch J. Říhu. (geogr.) Mesto San José de Jáchal, prov. San Juan, leží pri rieke Jáchal, pokračovanie toku Rio Blanco od Chilských hraníc, ktorá z juhu ukončuje Sierra de la Punilla, pohorie paralelne sa tiahnúce cca.100km západne od Sierra de Famatina. Južná polovica Sierra de la Punilla leží už v provincii San Juan. Rieka Jáchal vzdušnou čiarou asi 80km južne od Guandacol, a 25km juhozápadne od Huaco, dvoch najbližších Rauschových nálezísk R. f. var. famatimensis.
sign.:
foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(L. famatimensis v. janjuanensis WR 557a);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis v. janjuanensis WR557A..jpg, FischerCD7 @/ Lobivia famatimensis v. janjuanensis WR557A.jpg
Comment.: ?, buď var. sanjuanensis WR557 alebo var. jachalensis WR557a;
merc. Uhlig: U 2001 S (Lobivia famatimensis v. jachalensis WR 557a, San Juan, Jachal, Penasquio);
merc. Bercht: LB 2008-S 2727 (lob famatimensis v. jachalensis WR 0557a);

collp.:

 top of page