return to the main list
Jachal

1. Jáchal, Argentina,  prov. San Juan - úsek toku a pokraèovanie toku Rio Blanco od hraníc Chile; v provincii San Juan ïalej pod menami Zanjón a Bermejo.

2. San José de Jáchal, Argentína, prov. San Juan , - obec ju¾ne od rieky Jáchal (1).

Okolie San José de Jáchal (Penasquio) je typová lokalita: R.(Lob.) famatimensis var. sanjuanensis (WR 557) a R.(Lob.) famatimensis v. jachalensis (WR 557a).

 top of page