return to the main list
FK 96
(L. bonniae > famatimensis_bonniae/bonnieae > L. bonnieae)
(pozri - FK_s) (pozri - famatimensis_s) (pozri - bonnieae) (pozri - Lobivia)

coll.: Franz Kühhas, Argentina, Catamarca, Fiambala, # (SS: Rioja?)

Lobivia bonniae.....(hort., dat. SuccSeed 2002)
Lobivia boniae.....(hort. mut., dat. Duben 2003, Cactuspro 2016)
Lobivia famatimensis ´bonniae´.....(dat. SuccSeed 2002)
Lobivia bonnieae.....(hort.dat. Cactuspro 2016)

nom.: Podľa mena jednej z objaviteľov - pani Bonnie Brunkow. Publikované tvary mena "bonniae, bonnieae".
adnot.: poľné číslo FK 96 bolo priradené tiež nálezu Eriosyce subgibbosa (Elqui Valley, Chile) - (dat. SuccSeed 2016, Article 4621);
sign.: (SS 2003) - thin cylindrical body, tiny spines, tuberous roots, yellow fl.;
foto 1.: Clazien Bouwman, van Egmond, in SuccSeed, 2002 - http://www.succseed.com/photo.htm
(L. famatimensis 'bonniae' FK 96; F.Kuhhas);.....V prílohe - Winberg2 @/ lobbonniaeFK96.jpg
foto 2.: C. Bouwman, in SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(L. famatimensis 'bonniae' FK 96);.....V prílohe - Winberg3 @/ Lob_fam_bonniae_FK96_1.jpg
foto 3.: in Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie L2)
(Lobivia famatimensis v. bonniae);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1155.jpg
foto 3.: A. Laroze in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Lobivia > bonnieae > find item)
(Lobivia bonnieae);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1155.jpg
foto 4.: A. Laroze in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Lobivia > bonnieae > find item)
(Lobivia bonnieae);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1220.jpg
Comment.:
merc. SuccSeed: SS 2002 S-573 (Lobivia famatimensis 'L. bonniae' FK 96 (Kuhas), Fiambala, Rioja, Arg) newly described, thin cylindrical body, tiny spines, tuberous roots, yellow fl!;
merc. Duben: Lobivia boniae (DUBEN 2003 RL10);
merc. Bercht: LB 2008-S 2725 (lob famatimensis v. bonniae FK 96-7/916 Fiambala);

bonnieae

pub.: iné snímky nálezov L. famatimensis v. bonnieae
foto 1.: Paul Klaassen in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Lobivia > bonnieae > find item)
(Lobivia bonnieae S 427);.....V prilohe - Cactuspro16 @/ 2219.jpg
Comment.: na prírodnej lokalite
foto 2.: Olivier Arnoud in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Lobivia > bonnieae > find item)
(Lobivia bonnieae);.....V prilohe - Cactuspro16 @/ 5306.jpg
Comment.: na prírodnej lokalite, Arg. Catamarca, Quebrada Las Angosturas

colls. Kühhas: FK 96 (L. famatimensis ´bonniae´);
colls. Bates: BB 946.01 (L. famatimensis v. bonnieae);
colls. Klaasen: S 427 (L. bonnieae);
colls. Arnoud: # (L. bonnieae);


collp.: Šuba, KE - (orig. Trnava "Vzacnykytky" 2014 - Lobivia bonniae);

sign.:  Telo valcovité, červenejúce, zreteľné rebrá; Areoly husto; Tŕne jemné, krátke, pokrútené, ochmýrené;
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

 top of page