return to the main list
HS 69
(pozri - Swoboda_s) (pozri - purpurea) (pozri - purpurea_s)
(pozri - santiaginiensis?) (pozri - Laguna)

coll.: Heinz Swoboda, Bolivia, Cochabamba, #, Laguna, 2950m (E-P: cesta Aiquile - Laguna, ďalej ku Laguna, na riečnych brehoch, 2950m)

Sulcorebutia purpurea.....(HS, dat. RM FND)
Sulcorebutia purpurea var......(hort., dat. Piltz 2000)

adnot.: R. Martin, FND - (dat. - purpurea, loc. - Cochabamba, Laguna, 2950m);  EP 2009 - (dat. - santiaginiensis, loc. - Road Aiquile - Laguna, further to Laguna, at the river banks, 2950m);
sign.:
foto 1.: "stabiae" in home & garden, 2003 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(S. purpurea HS 69);.....V prilohe - stabiae @/ 83970299AVBcNp_ph.jpg
Comment.:
foto 2.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. purpurea HS 69);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 3.: "autor" in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 181 > find items);
(S. purpurea (Don. et Lau) Bred. et Don., HS 69) 1723;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 1723.jpg 
Comment.:
foto 4.: "autor" in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 181 > find items);
(S. purpurea (Don. et Lau) Bred. et Don., HS 69) 1724;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 1724.jpg 
Comment.:
foto 5., 5a.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 181 > find items);
(S. purpurea (Don. et Lau) Bred. et Don., HS 69) 3036, 3037;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3036.jpg, @/ 3037.jpg
Comment.: tmavočervené nitky, purpurový kvet, žlté prašníky, žltozelené blizny, telo zelené, areoly biele, tŕne pavúkovito krátke žlté až hnedé - orig. sem. Piltz 2000-3023 purpurea var. HS 69
merc. Eden Plants: EP 2009 No.9226 (S. santiaginiensis HS 69, Road Aiquile - Laguna, further to Laguna, at the river banks, 2950m);

collp.:
 top of page