return to the main list
Vallegrande

1. Vallegrande, Bolívia, dep. Santa Cruz, prov. Vallegrande.

Nálezy v okolí (Vallegrande, priesmyk (tiesňava?) južne od Vallegrande, na ceste ku PucaráL 350 (ithyacantha); L 351 (vallegrandensis f., pumila); L 351a, L 353 (vallegrandensis f.);

*Existujú zámeny s geograf. lokalitou Valle Grande v Jujuy, Argentína. V ojedinelých prípadoch cez túto zámenu aj tvorba mena napr. "vallegrandensis", pre orig. R. kieslingii z okolia Valle Grande.

 top of page