main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
menesesii
(menesesii vulgata, menesesii nigra)
(pozri - menesesii_s) (pozri - arenacea_s) (pozri - glomeriseta_s)
  • Rebutia menesesii Cárdenas 1961
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (US), 33: 4, 113, 1961 / 33: 113, f. 71, 72, 1961 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 33: 113, figs. 1961
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 33: 113, fig. 71, 72. 1961
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 33: 113. 1961
typ.: Cárd. 5532 / coll: E. Meneses, Cochabamba, Ayopaya, on way to Rio Cotajes, Hacienda Choro, Naranjito near, 1800m / > Cotacajes, 1600m ?
nom.: [menesesi-i], podľa mena nálezcu; E. Meneses, Bolívia.
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1961)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
  • Rebutia (S.) menesesii (Buin. et Don. 1963 & add.1986 / Backeb. 1966)
  • Rebutia (W.) menesesii (Brandt 1979)
  • Rebutia (W.) menesesii v. menesesii (#, Šída 1998)
  • Rebutia (S.) arenacea v. menesesii (Gertel & de Vries 2006)
  • Rebutia (S.) arenacea ssp. arenacea v. menesesii (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006)
  • Rebutia (W.) arenacea v. menesesii (Hentzschel & Augustin 2008)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. menesesii, S. menesesii a W. menesesii synonymami (=) uznaného druhu Rebutia arenacea Cárd. 1951 (spec. 3) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia K.Sch. sú R. candiae a R. menesesii sú synonymá druhu Rebutia glomeriseta Cárd. 1951;


  • Sulcorebutia menesesii (Cárd.) Buin. et Don. 1963 (add. descr. 1986)
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 104, 1963 / Succulenta (Netherlands) 65: 208., 1986 /
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 104. 1963
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Succulenta (Netherlands) 65: 208. 1986
adnot.: v roku 1986 publikovaný rozšírený popis s popismi variet muschii a kamiensis;
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto 1.: (pub. comb. 1963 #)
foto 2.: in C. Innes, Ch. Glass, Kaktusy, p.283, INA, 1992
(S. menesesii);..... V prílohe - Innes_Glass @/
foto 3.: Stanislav Stuchlík, Atlas kaktusů XIII, p.36, 1998 -
(S. menesesii; Stanislav Ludvík);..... V prílohe - Atlas_s @/
foto 4.: Christophe Blanchy in AIAPS Photo database, 2003 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(S. menesesii) id=101099;.....V prilohe - Blanchy @/ cbl_dscn2506.jpg
Comment.:
foto 5.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. menesesii);..... V prilohe - Rektorik @/ menesesii.jpg
Comment.: forma - tmavožltý až oranžovožltý kvet smerom do stredu žltý
foto 6., 7., 8.: in Cactus Love, 2006, 2016 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find items);
(S. menesesii (Card.) Buin. et Don.);.....V prilohe - Cactus_Love @/, @/, @/
foto 6.: A. Sosnovskij in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (foto > Sulcorebutia > page  > find items);
(S. menesesii (Card.) Buin. et Don.) 2084;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 2084.jpg
Comment.:
foto 7.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (foto > Sulcorebutia > page  > find items);
(S. menesesii (Card.) Buin. et Don. FR 775) 3027;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3027.jpg
Comment.:
foto 8.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (foto > Sulcorebutia > page  > find items);
(S. menesesii (Card.) Buin. et Don. HS 210) 3028;.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3028.jpg
Comment.:
foto 9.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(S. menesesii);.....V prilohe - Snowarski @/ 070611-8395.jpg
foto 9.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. menesesii);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 10., 11.: KKO in Kaktusy Těšínska, 20.-21.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. menesesii) 100_0750;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0750.jpg, @/ 100_0767.jpg
Comment.:
foto 12.: KKO in Kaktusy Těšínska, 10.6.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. menesesii) 100_0813;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0813.jpg
Comment.: forma s malými kvetmi
foto 13.: Jevgenij Kačalin in Cactus Kiev, 2007-2016 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item)
(S. menesesii);.....V prilohe - Kiev @/ 
foto 13.: J. Kačalin in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. menesesii; Kačalin) 3963;.....V prilohe - Kiev16 @/ menesessii.jpg
Comment.: kvet tmavožltý so svetlejším stredom. Telo tmavozelené s odstávajúcimi sivohnedými tŕňmi
foto 14.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2007 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cact s-z >> find item)
(S. menesessii);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Sulcorebutia.menesessii.jpg
Comment.: riedke hnedé otrnenie, tmavozelené telo, žltý kvet (= menesesii v. kamiensis). V roku 2011 stránka zanikla.
foto 15.: L. A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(S. menesesii);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Sulcorebutia.menesesii.jpg
Comment.: typ. husté otrnenie, žltý kvet. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 16.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 5007)
(S. menesesii WR 603);.....V prilohe - #
foto 17.: P. Heřtus, 2015 - www.kakteen.cz (Sulcorebutia > S. menesesii)
(S. menesesii; KAKT-002708);.....V prilohe - HertusS @/ id_2708_v.jpg
Comment.:
merc. Chrudim:  (HS 210, dat. ChK 2003p; see Slaba? - M 196, dat. ChK 2004p)
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (S. menesesii [arenacea (CC)]; U 2006 S-6222 (S. menesesii FR 774) > FR 775;
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1760 (S. menesesii);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (S. menesesii); PH 2015 KAKT-002708 (S. menesesii); KAKT-003907 (S. menesesii HS 189);
merc. Bercht: LB 2008 S 3894 (sul menesesii HS 0210);  LB 2008 S 3895 (sul menesesii WR 0603);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (S. menesesii);
merc. SuccSeed: SS 2009 S-5007 (S. menesesii WR 603, Ayopaya, Cochabamba);
merc. Fischer: LF 2010 S-305SR (S. menesesi HS 210);  LF 2010 S-309SR (S. menesesi WR 603);  LF 2010 S-307SR (S. menesesi KK 1818) > mix.num., ident?;
  • Sulcorebutia menesesii (Cárd.) Buin. et Don. var. menesesii
add.stat.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.36, 1998
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. menesesii a variety)
adnot.: po publikovaní rozšíreného popisu (1986) použitie v členení Sulcorebutia menesesii (v. menesesii, v. muschii, v. kamiensis)
sign.: O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.36, 1998 -> text, foto
foto 1.: Stanislav Stuchlík, Atlas kaktusů XIII, p.36, 1998 -
(S. menesesii v. menesesii; L. Nechvátal);..... V prílohe - Atlas_s @/
Comment.:
merc.:

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. menesesii (Card.) Buin & Don.. ako návrh alternatívneho mena pre S. menesesii v. kamiensis n. n. (L 974);
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme uznaný druh S. arenacea má variety var. arenacea a var. menesesii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
Fritz, Gertel, de Vries, 2006 - v systéme Sulcorebutia Backeb. je S. arenacea uznaný druh a poddruh s varietami S. arenacea ssp. arenacea v. arenacea, S. arenacea ssp. arenacea v. candiae, S. arenacea ssp. arenacea v. menesesii a S. arenacea ssp. arenacea v. kamiensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. arenacea v skupine Sulcorebutia, so štyrmi varietami var. arenacea, var. candiae, var. kamiensis a var. menesesii;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia arenacea - glomeriseta;

syn.1.: Sulcorebutia menesesii (Cárd.) Backeberg 1966 comb.abort.

comb.: C. Backeberg., Kaketeenlexikon, p.415, 1966
IPNI (IK) - Kakteenlex. 415 (1966).
adnot.: Sulcorebutia menesesii (Cárd.) Backbg. n. comb. (Rebutia menesesii Card., C. & S. J. [US], XXXIII: 4, 113, 1961);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
sign.: Backbg., Kakteenlexikon 1966, p.415-416 -> text -> Bolivia (Ayopaya, pri Naranjito, 1600m). Druh stojí blízko S. candiae;
foto.: J. Marnier-L., in C. Backeberg, Kakteenlexikon, Abb.401, p.711, 1966
(S. menesesii (Cárd.) Backeberg);
Comment.:

syn.2.: Weingartia menesesii (Cárd.) Brandt 1979

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideenrundschau, 4: 6, 1979 / Kakt. Orchid. Rundschau, 1979 (1): 6, 1979 /
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1979(1): 6 (1979).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subg. Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia arenacea;
merc.:

syn.3.: Sulcorebutia arenacea var. menesesii (Cárd.) Gertel & de Vries 2006

comb.stat.: W. Gertel, J. de Vries, #, 2006
IPNI - Cactus & Co. 10(1): 41. 2006 [Mar 2006]
adnot.: (použité v systéme Sulcorebutia - Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000)
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. arenacea)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. arenacea)
(S. arenacea v. menesesii WR 603);.....V prilohe - BourleauS @/ S menesesii WR 603-2.jpg
foto 1., 2., 2a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/menesesii.html (Sulcorebutia > menesesii > S. arenacea ssp. arenacea v. menesesii)
foto 1., 2., 2a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/menesesii.html
(S. arenacea v. menesesii WR 603);.....V prilohe - BourleauS @/ S menesesii WR 603-2.jpg, @/ IMG_6212.JPG, @/ IMG_6213.JPG
Comment.: oranžovožltý kvet
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/menesesii.html (Sulcorebutia > menesesii > S. arenacea ssp. arenacea v. menesesii)
foto 3.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/menesesii.html
(S. arenacea v. menesesii HS 210);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6200.JPG
Comment.: (bez kvetu) = WR 603
foto 4a., 4b., 4c.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/menesesii.html
(S. arenacea v. menesesii HJ 939/SP1);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6806.JPG, IMG_6807.JPG, IMG_6809.JPG
Comment.: forma SulcoPassion 1
foto 5a., 5b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/menesesii.html
(S. arenacea v. menesesii HJ 939/SP2);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_1501.JPG, IMG_1502
Comment.: forma SulcoPassion 2 - hlboko zltooranzovy kvet, otrnene ako HS 210, WR 603
foto 6a., 6b., 6c.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2020 - personal.sulcopassion.be/menesesii.html
(S. arenacea v. menesesii MC 5532);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6723.JPG, IMG_6724.JPG, IMG_6725.JPG
Comment.: typforma

Sulcorebutia arenacea subsp. arenacea var. menesesii (Cárd.) Gertel & de Vries 2006

add.stat.: (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. arenacea ssp. arenacea, S. arenacea v. menesesii)
foto 1.*: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be/menesesii.html (Sulcorebutia > menesesii > S. arenacea ssp. arenacea v. menesesii)
(S. arenacea v. menesesii);
Comment.: *použité v galérii (tam) podľa členenia Fritz, Gertel, de Vries s poddruhom ssp. arenacea a varietami arenacea, candiae, menesesii a kamiensis;

syn.4.: Weingartia arenacea var. menesesii (Cárd.) Hentzschel & K. Augustin 2008

comb.: G. Hentzschel, K. Augustin, #, 2008
IPNI - Hentzschel & K.Augustin -- Gymnocalycium 21(2): 777. 2008 [May 2008]
adnot.: Weingartia subgen. Sulcorebutia; Štyri variety menesesii;

syn.5.: Sulcorebutia menesesii var. vulgata.....(hort.)

pub.: # ?
nom.: [vulgáta], lat. vulgatus - všeobecne rozšírený (medzi ľudom)
foto 1.: Jean-Marie Solichon in AIAPS Photo database, 2004 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(S. menesesii v. vulgata; Monaco JEM 12832) id=103225;.....V prilohe - Solichon @/ jms_jem17_12832.jpg
Comment.:

syn.6.: Sulcorebutia menesesii f. nigra.....(hort.)

adnot.: ojedinelý výskyt mena v katalogu
sign.: tmavá forma s černastým? otrnením
merc. Chrudim: ChK 1998j (S. menesesi f. nigra);

colls. Meneses - Cárdenas: Cárd. 5532 (MC 5532) (typ.);
colls. Ritter: FR 775;
colls. Rausch: WR 603;
colls. Markus: M 196 (mix. ident. -> taratensis v. minima);
colls. Kníže: KK # (1818 ??, mix.num.);
colls. Lau: L 974 (var. kamiensis);
colls. Vasquez: V 562 (var. muschii);
colls. Swoboda: HS 189 (kamiensis - menesesii), HS 210;
colls. Jucker: HJ 939;
colls. Carr: JC 02-13;


collp.: Šuba, KE - (orig. Chrudim, P.& L. Pavlíčkovi, 2000 - S. menesesii);

sign.: Kvet citrónovo žltý; Otrnenie prevážne hnedé;
foto 1.: Šuba, 2004-6-27;.....V prílohe - Suba04_D/Img0008_meneses.jpg
foto 2.: Šuba, 2007-6;.....V prílohe - Suba07_D/P6110647qm_menes.jpg
foto 3.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Hpim0352_menesim.jpg
Comment.: chladné suché prezimovanie = veľa kvetov súčasne. Ojedinele vznikajúce kvety sú rozmerovo zreteľne väčšie.

menesessii
(pozri - menesesii)

Sulcorebutia menesessii.....(hort. mut.)
Sulcorebutia menesesi.....(hort. mut.)

adnot.: dve časté mutácie z katalógov

menesiessii
(pozri - menesesii kamiensis)

Sulcorebutia menesiessii var. kamiensis.....(hort. mut.)

adnot.: jedno meno s preklepom vo fotodatab. AIAPS

menesii
(pozri - menesesii kamiensis)

Sulcorebutia menesii var. kamiensis....(hort. deform.)

 top of page