main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
glomeriseta
(pozri - glomeriseta_s) (pozri - arenacea_s)
  • Rebutia glomeriseta Cárdenas 1951
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (US), 23: 93, 1951 / 23: 95, f. 47, 48, 1951 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 23: 93. 1951
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 23: 95. 1951
typ.: Cárd. 4399 */ coll: M. Cárdenas, Cochabamba, prov. Ayopaya, Rio Ayopaya, 2500m /
nom.: [glomeriséta], lat. glomero - zvíňať do klbka; podľa celkového vzhľadu - "klbko štetín (saeta)".
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. glomeriseta Card. = Sulcorebutia glomeriseta (Card.) Ritter" alebo "R. glomeriseta Card. = Sulcorebutia glomeriseta (Card.) Buin. & Don.", čo je pravdepodobne neskoršia nadbytočná (abort.) kombinácia;
Atlas kaktusů p.72, 1988 - (dat.)* // R. Martin, FND 2007 - (dat. - Cochabamba, on way to Rio Cotajes, Hacienda Choro, Naranjito near, 1800m)** >> takto v FND omylom uvedená lokalita patriaca R. menesesii Cárd. 5532 !!
sign.: Backbg., KL 66, p.383 - Rebutia (odkaz Sulcorebutia)
foto 1.: (orig. pub. descr. 1951 #)
foto 2.: CaSu, 2000 - members.nbci.com/cacti_succu/rebutia_glomeriseta.jpg
(R. glomeriseta; Jardin Exotique de Monaco);..... V prílohe - CaSu @/ rebutia_glomeriseta.jpg
foto 3.: Jean-Marie Solichon in AIAPS Photo database, 2004 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. glomeriseta; JEM 182211) id=103265;.....V prilohe - Solichon @/ jms_jem18_2211_2.jpg
merc.:
  • Rebutia (S.) glomeriseta (Ritter 1961)
  • Rebutia (W.) glomeriseta (Brandt 1977)
  • Rebutia arenacea (glomeriseta) (#?, hort. 2004)
pub.: #, sensu Anderson 2001 & Gertel, Latin, 2010;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje  
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=353)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=353, CS2942)
(R. arenacea (glomeriseta));..... V prilohe - Brunelle @/ Cs2942.jpg
Comment.: ??, non glomeriseta. Forma S. arenacea candiae? Pozri tiež krugeri / krugerae. Zaradenie glomeriseta sensu Lohmueller 2005
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: Rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. glomeriseta, S. glomeriseta a W. glomeriseta synonymá (=) uznaného druhu Rebutia arenacea Cárd. 1951 (spec. 3) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - R. candiae a R. menesesii sú synonymá druhu Rebutia glomeriseta Cárd. 1951;


  • Sulcorebutia glomeriseta (Cárd.) Ritter 1961
comb.: F. Ritter, National Cactus & Succulent Journal, 16: 79*, 1961 / 16. 81**, 1961 /
IPNI (GCI) - Natl. Cact. Succ. J. 16: 81. 1961
IPNI (IK) - Nat. Cact. & Succ. Journ. xvi. 81 (1961). (IK)
adnot.: ** dat. - Z. Rovšek, Seznam Sulcorebutia, 2006
sign.: *O. Šída, Atlas kaktusů, p.61, 1989 - pomerne malá variabilita;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto 1.:
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů p.61, 1989 -
(S. glomeriseta; S. Ludvík);..... V prílohe - Atlas_s @/ Glomeris.jpg
foto 3.: in C. Innes, Ch. Glass, Kaktusy, p.282, INA, 1992
(S. glomeriseta);.... V prílohe - Innes_Glass @
foto 4.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. glomeriseta ex Cardenas);.....V prílohe - Winberg_SW @/ sulglomeriseta.jpg
Comment.: extra husté otrnenie
foto 5., 6.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. glomeriseta);.....V prilohe - Milt @/ sulc_glomeriseta.jpg, Milt @/ sulcor_glomeriseta.jpg 
Comment.:
foto 7.: KKO in Kaktusy Těšínska, 17.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find number jpg - non al)
(Slr. glomeriseta) 100_0716;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0716.jpg
Comment.: ??, forma? - krátke riedke otrnenie, celkovo podobnosť s S. arenacea (synonymá sensu Anderson);
foto 8.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> glomeriseta)
foto 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_glomeriseta.htm (gallery >> glomeriseta)
(S. glomeriseta);..... V prilohe - Sulcopassion @/
Comment.: sign.typ. - kvet žltý, jemné otrnenie (iné snímky pozri 2010)
foto 9.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(S. glomeriseta);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Sulcorebutia.glomeriseta.jpg
Comment.: = typ. jemné husté otrnenie, malý žltý kvet. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 10., 11.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. glomeriseta)
foto 10., 11.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. glomeriseta)
(S. glomeriseta);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 158.png, Presse-papiers 159.png
Comment.: kvet tmavožltý, husté jemné otrnenie
foto 12., 13.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2016 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. glomeriseta)
(S. glomeriseta);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_9372 glomeriseta JC 03_12.jpg, @/ IMG_9423 glomeriseta JC 03_12.jpg
Comment.: kvet tmavožltý, husté jemné otrnenie
foto 14.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. glomeriseta);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_glomeriseta.jpg 
Comment.: bohaté kvitnutie glomeriseta
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00966, AWK 2009 S (S. glomeriseta);
merc. Bercht: LB 2008 S 3883 (sul glomeriseta);
merc. Fischer: LF 2010 S-202SR, LF 2011 S-191SR (S. glomeriseta);
  • Sulcorebutia glomeriseta (Cárd.) Buin. & Don. # abort.?
comb.: A. F. Buining, J. D. Donald, # (1963 - 1965 ?)
IPNI - databáza tento záznam neobsahuje (ku 2.2012)
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. glomeriseta Card. = Sulcorebutia glomeriseta (Card.) Buin. & Don.

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Šída, 1989 - Niektorými autormi je druh radený pod Rebutia s.s. podľa niektorých charakteristík (telo, korene). Kvet, plod, semená však určujú najbližšie väzby ku rastlinám z okruhu W. multispina;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú S. glomeriseta (Card.) Ritt. v zozname alternatívnych mien pre R. glomeriseta Card.;
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. glomeriseta samostatne:
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. arenacea;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. glomeriseta zvláštne postavenie;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. glomeriseta v skupine Sulcorebutia, bez poddruhov a variet;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia arenacea - glomeriseta;

syn.1.: Weingartia glomeriseta (Cárd.) Brandt 1977

comb.: F. H. Brandt, Der Frankfurter Kakteenfreund 4: 12-13, 1977 / Frankf. Kakt.-Freund, cf. Lit. Kakteen, 4 (3): 12-13; 5 (2): 92 (1981): 1977 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 4: 12 (-13). 1977
IPNI (IK) - in Frankf. Kakt.-Freund, 4(3): 12-13 (1977);.
IPNI (IK) - in Frankfuerter Kakteen-freund 4(3): 1213 (1977); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 28: 7 (1977publ. 1979).
IPNI (IK) - cf. Lit. Kakteen, 5(2): 92 (1981):. 1977
adnot.: tax. - gen. Weingartia, subgen. Sulcorebutia ?
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia arenacea;
sign.:
merc.:

colls. Cárdenas: Cárd. 4399 (typ.);
colls. Carr: JC 03-12 (JC 03/12);


collp.:

 top of page