return to the main list
candiae_s

Výskyt mena candiae:

nom.: [kandié], podľa ženského mena; Candia.
adnot.: K. Kníže používa mená "Sulcorebutia candida" resp. novo "candidae Card." pre svoje nálezy KK 1031, KK 1155, kde sa dá podľa lokality iba približne predpokladať zhoda s Cárdenasovou R. candiae = dôvod neuvedenia v nasledovnom zozname. Na ruských stránkach CactusLove sa objavila nová mutácia (oprava?) Cárdenasovho mena - "candiaea", inde tiež lat. foneticky "candie".

SUL
 top of page