return to the main list
candida_s

Výskyt mena candida:

nom.: [kandída], lat. candidus - čisto biely, belostný; popisné meno podľa vzhľadu otrnenia, podobne ako nivea, nivosa, albispina, ai.
adnot.: K. Kníže používa mená "Sulcorebutia candida" resp. novo "candidae Card." pre svoje nálezy KK 1031, KK 1155, kde sa dá podľa lokality iba predpokladať zhoda s Cárdenasovou R. candiae.

AYL
  • Rebutia spinosissima var. candida.....(n. n.? hort. Uhlig, pozri - WR 89 - fiebrigii v. densiseta? - spinosissima var.)

SUL
  • Sulcorebutia candida.....(pozri - KK 1031 - candidae - candiae?)
  • Sulcorebutia candida var......(pozri - KK 1155 - candidae - candiae?)