return to the main list
KK 1464
(pozri - Kníže_s) (pozri - elegans) (pozri - elegans_s) (pozri - aureiflora_s)
(pozri - nigricans ?) (pozri - nigricans_s)

coll.: K. Kníže, Argentína, prov. Salta, Salta - Jujuy, 3800m (Kníže: Salta, 3800m in 1977 list / Salta, Jujuy, 3500m in 2005 list)

Mediolobivia elegans. Salta, 3800m, Arg......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia elegans (near M. nigricans?), 3800m.....(Kníže, dat. RM FND)
Mediolobivia nigricans.....(KK?, dat. Šída 1997)*
Rebutia aureiflora ssp. elegans.....(KK, dat. Šída 1997)
Rebutia elegans Bckbg. KK 1464 = aureiflora.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia elegans Backbg., 3500m.....(Kníže in 2005 list)

adnot.: Šída RR 97 - (KZ 1464 dat. - M. elegans, lokalita - Salta);   Ralph Martin FND (KK dat., lokalita Salta - Jujuy)
*O. Šída, RR 1997 - v texte uvedené jednoznačne ako nález R. aureiflora subspec. elegans, avšak v pripojenom zozname zber. čísel KK ponecháva menej isté určenie "nigricans".
Donald tvrdil viazanie R. a. subsp. elegans výhradne na Quebrada de Escoipe.  Podľa toho aj uvedené pochybnosti ? Donaldov uzáver však podľa nálezov neplatí. Knížeho novší údaj o lokalite (2005) má asi vyjadriť polohu na hranici Salta-Jujuy, kdesi severovýchodne od Quebrada del Toro (Sierra de Chani).
sign.: (Kníže) - identifikované podľa popisu M. elegans Backbg.
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page