main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pallida
(pozri - orurensis_s) (pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia pallida Rausch 1977
descr.: W. Rausch, Succulenta, 56: 233, 1977* / Succulenta (Netherlands) 56 (10): 34, 1977 / ?
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 56(10): 234. 1977
IPNI (IK) - in Succulenta, 56(10): 234 (1977).
adnot.: *dat. O. Šída, Rod Rebutia 1997
typ.: WR 645
nom.: podľa odtieňa farby kvetov, lat. pallidus - bledý, mdlý; Oranžovo ružový kvet s dúhovo meňavými (iridescens) odtieňmi a svetlejším stredom.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pallida Rausch (1977) Succulenta 56 233";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pal1.htm) - inventarizácia publikovaných relevantných popisov Rebutia K. Sch.
Šída, RR 97 - voči R. haagei var. haagei - fialový odtieň pokožky, ružovo hnedé otrnenie. Kvety menšie, svetlo oranžovo ružové;
Šída, Atlas 2007 - Telo sivozelené, rebrá priame alebo mierne stočené, trńe jemné priľahnuté, bez stredových. Farba kvetu - vnútorné okv. lístky lososovo ružové v strede svetlo oranžové, na bázi žlté až biele, hrdlo belavé. Čnelka zelené, blizny svetlo zelené;
foto 1.: (orig. pub.descr. 1977 #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 3.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXII., p.34, 2007
(R. pallida; V. Šeda);..... V prilohe - Atlas @/
Comment.: =WR 645 ?, Na snímku unikátny kvet s výrazne žltkasto zeleným kvetom bez prítomnosti charakteristickej ružovej, predpokladane s blednúcim kvetom ?. Vzhľadom na premenlivosť kvitnutia u všetkých foriem R. haagei je ale aj takáto odchýlka možná.
foto 4., 4a.: L. Fischer in Jan's Cact Page, 2012 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
(R. pallida RW 551);.....V prílohe - Vanecek @/ pallida2.1_ 20564o.jpg, @/ pallida2.2_423o.jpg (obr.04)
Comment.: tmavozelené odspodu fialovejúce telo, rebrá (9-10?) skrútené, iba okrajové biele priľahnuté tŕne, okrúhle areoly so žltohnedou vlnou, kvet v strede pastelovo oranžový smerom ku okraju prechádza do ružovej, bledoružové nitky, žltkasté prašníky, svetlozelená čnelka a blizny = voči typ. popisu  menší počet rebier (popis 13-14), = pallida;
merc.: (pozri - syn. & typ).

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 29. Orurensis, spec. 89.
      O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 2. Orurensis, species 2.

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú 'R. pygmaea v. pallida' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre R. pallida Rauch a Lobivia haagei v. pallida (Rausch) Rausch;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia pygmaea pallida, a tiež iridescens Rausch (n. prov. typ. WR 645);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.90., A. pallida (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. pallida. Vzorka samotnej A. pallida nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Digitorebutia pallida.....(cit. Anderson)

pub.: hort.? (Rausch - Digitorebutia) / R. Wahl (pozri - colls., RW - používa členenie Rebutia /Aylostera /Digitorebutia /Cylindrorebutia /Setiorebutia); W. Rausch cit. ako basionym pre Lobivia haagei v. pallida (Rausch) Rausch
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

Mediolobivia pallida.....(hort. sensu Rausch 76)

pub.: hort. (pozri - colls. WR 645)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.2.: Aylostera pallida (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2783. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia pallida Rausch, Succulenta 56(10): 234. 1977.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, Sud Cinti, around La Cueva, 3500 m, s.d., Rausch 645 (holotype, ZSS).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'pallida'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'pallida' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Lobivia haagei (Frič et Schelle) Wessn. var. pallida (Rausch) Rausch 1985* 1986** 1987

stat.comb.: W. Rausch, Lobivia 85, p.#, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - var. pallida (Rausch) Rausch -- Lobivia 85: 57, basionym as 'Digitorebutia pallida'. 1987 [1985-86 publ. 1987]
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/pal1.htm & Rod Rebutia, p.25, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;

syn.4.: Rebutia haagei var. pallida.....(hort. sensu Rausch)

pub.: hort. (pozri - colls. WR 645)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neexistujúca kombinácia, uvedené ako "R. haagei v. pallida Rausch = pygmaea 'pallida'"

Mediolobivia haagei var. pallida.....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls, WR 645)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.5.: Rebutia pygmaea var. pallida.....(P-M)

pub.: Preston-Mafham, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. pallida) id=105004;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb134.jpg
Comment.:

Mediolobivia pygmaea var. pallida.....(hort.)

adnot.: hort. (pozri - colls., WR 645)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.5a.: Rebutia pygmaea 'pallida'.....(Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena pallida

syn.6.: Rebutia pygmaea 'haagei' var. pallida.....(hort. sensu Rausch & P-M)

adnot.: (pozri - colls. typ., SuccSeed); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena haagei / haagei v. pallida

Mediolobivia pygmaea 'haagei' var. pallida.....(hort.)

adnot.: (pozri - colls. typ., Edginton); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena haagei / haagei v. pallida

colls. Rausch: WR 645 (iridescens n. p. - typ);
colls. Wahl: RW 551, RW 665;


collp.:

palida
(pozri - pallida)

Rebutia palida R 645.....(hort. mut.)

adnot.: fonetický prepis mena v katalógu semien KK-DK CCB 2005-6 (Dv. Králové)
 top of page