return to the main list
KK 968
(pozri - Kníže_s) (pozri - orurensis) (pozri - orurensis_s) (pozri - haagei_s)
(pozri - pectinata) (pozri - pectinata_s) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - Oruro) (pozri - Paria)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Oruro, severovýchodne od Oruro, Paria, 4100m (Kníže: 4000m in 2005 list)

Mediolobivia orurensis Oruro, Paria, 4100m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia pectinata var. orurensis, 4100m.....(KK numbers, dat. RM FND)
Lobivia haagei var. orurensis.....(hort. sensu Rausch, dat. MG 2000)
Rebutia orurensis.....(KK, dat. Šída, RR 1997)
Mediolobivia orurensis.....(hort., dat. KK-DK 2001)
Rebutia haagei var. orurensis KK 968 = pygmaea 'orurensis'.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia orurensis Ritt. KK 968 = pectinata 'orurensis'......(hort. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia pectinata (Backbg.) Backbg., 4000m.....(Kníže, dat. KK list 2005)
Mediolobivia haagei var. orurensis.....(hort., dat. Bercht 2008)
Mediolobivia pygmaea var. orurensis.....(hort., dat. Hillmann 2009)
Rebutia pygmaea orurensis......(hort., dat. Agocs 2010)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (KZ 968 dat. - orurensis);    Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - pectinata v. orurensis, Oruro-Paria, 4100m) medzi Oruro a Paria;
sign.: (Kníže) - identifikované podľa popisu M. pectinata (Backbg.) Backbg.
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. pygmaea orurensis KK 968);.....V prilohe - Agocs @/, @/
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=473)
(R. pygmaea orurensis KK 968) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: Normálna R. orurensis.
foto 3.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2008 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(Mediolobivia pectinata KK 968);.....V prilohe - Snowarski @/ 070527-8287.jpg
Comment.: orurensis
foto 3.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. pectinata KK 968);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 2.)
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-536.756, R-536.756 (Lobivia haagei v. orurensis KK 968, Oruro, 4100m) huge thick tubers;
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F466 (Mediolobivia orurensis KK 968);
merc. Chrudim: ChK 2004p3367.23 - 2005p3367.23 (Mediolobivia orurensis KK 968, Oruro, 4100m);
merc. Fischer: LF 2007 S-91ME, LF 2010 S-213ME (Mediolobivia orurensis KK 968); LF 2011 S-445ME (M. pygmaea var. orurensis KK968);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia orurensis KK968);
merc. Bercht: LB 2008 S 3196 (med haagei v. orurensis KK 0968 Oruro);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea v. orurensis KK 968);

collp.: Šuba, KE - (orig. KK-DK 2001 S-F466 - Mediolobivia orurensis KK 968);
sign.: (5 mes.) Telo tmavozelené, silne predĺžené, červenejúce; Tŕne krátke, priľahnuté, biele;
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
 top of page