main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
crassa
(pozri - orurensis_s) (pozri - crassa_s) (pozri - haagei_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia crassa (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.26,  1997 / Rod Rebutia: 26: 1997 /
IPNI (GCI) - Sida -- Rod Rebutia 26. 1997
IPNI (IK) - (Rausch) Šída -- Rod Rebutia: 26 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/cra1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - typ voči R h. var. haagei - väčší vzrast, hrubšie hrbolky a väčšie, oranžovo červené kvety;
foto 1.: Josef Tichý, Klub Kaktusářů Olomouc, 2005 - www.carciton.cz/kaktusy/tichy/ (Členové klubu - find foto13)
(bez uvedenia mena);.....V prilohe - Tichy @/ Foto13.jpg
Comment.: možno niektorá forma R. crassa (pozri - colls.) alebo mudanensis.
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 29. Orurensis, spec. 92.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 2. Orurensis, species 5.

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú 'R. pygmaea v. crassa' ako návrh alternatívneho mena kultivaru pre Lobivia haagei v. crassa Rausch;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - dve alternatívne synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia haagei crassa, M. pygmaea crassa;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.63., A. crassa (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. crassa. Vzorka samotnej A. crasssa nebola súčasťou výskumu;

iso.: Rebutia crassa Mosti 1999 izonym

stat.comb.: S. Mosti, Cactus & Co., #, 1999 / Cactus & Co., see Šída, Rod Rebutia: 3 (4): 203, isonym; 26 (1997): 1999 /
IPNI (IK) - (Rausch) Mosti -- see Šída, Rod Rebutia: 26 (1997):. 1999
IPNI (IK) - (Rausch) Mosti -- in Cactus & Co., 3(4): 203 (1999), isonym;.

bas.: Lobivia haagei (Frič et Schelle) Wessn. var. crassa Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.140, 1986 (pub.1987)
IPNI (GCI) - var. crassa Rausch
IPNI (IK) - var. crassa Rausch -- Lobivia 85: 140, 56. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 501
nom.: [kras-sa], podľa tela, lat.: crassus - tučný, dužnatý
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/cra1.htm & Rod Rebutia, p.26, 1997)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/cra1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

syn.1.: Mediolobivia crassa ....(hort., MS)

pub.: pozri - colls.MS 1779, 1812; Subgen. Mediolobivia sensu Mosti, Papini 2011;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.2.: Aylostera crassa (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2781. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia haagei (Fric & Shelle) Wessner var. crassa Rausch, Lobivia 85: 140, 56. 1986.
typ.: Bolivia. Tarija, "in regionibus altis apud Sama", at Iscayachi, s.d., Rausch 501 (holotype, ZSS).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'crassa'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'crassa' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Mediolobivia haagei var. crassa.....(hort. sensu Rausch 86)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: in Chiltern Hills Cacti, 2002 - www.chilternhillscacti.freeserve.co.uk/photo.htm
(M. haagei v. crassa) "many people now place the genus Mediolobivia under the genus Rebutia. Medio's come from Bolivia and Argentina and are noted for their fantastic Spring flowers. Many grow large tap roots and are best suite to a deper than normal pot and gritty cactus compost";.....V prílohe - Palmer @/ medio_haagei_crassa.jpg
merc. Ch. Palmer: Palmer 99 R (M. haagei v. crassa) lovely peach flowers;

Digitorebutia haagei var. crassa.....(Wahl)

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: R. Wahl používa členenie Rebutia / Aylostera / Digitorebutia / Cylindrorebutia / Setirebutia (pozri - colls., RW)

Rebutia haagei var. crassa....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls., BB, TB,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat. - Cactus Club Hokuriku 2004, neexistujúca kombinácia, uvedené ako "R. haagei v. crassa Rausch = pygmaea 'crassa'"
foto 1.: Tomasz Blaczkowski et al. in page "Argentyna od 1. do 29. stycznia 2009r." www.lobivia.pl/argentyna_2009
(Rebutia haagei v. crassa TB 24.3 = TB 438.1, Iturbe, Jujuy, Arg., 3504m)... V prilohe Blaczkowski @/ TB409_0_TB24.3_Rebutia_haagei_v_crassa.jpg
Comment.: na prírodnej lokalite bez kvetu.

syn.4.: Rebutia pygmaea var. crassa.....(hort. contr.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1., 2.: Gunnar Antonsen, 2002 - public.fotki.com/gunnarantonsen/my_cactus_collection/rebutia/
(Rebutia pygmaea);.....V prílohe - Antonsen @/ 2920x-vi.jpg, Antonsen @/ 2958x-vi.jpg
Comment.: Najbližšie ku popisu jednej z foriem R. crassa
foto 3.: J. M. López-Novoa, 2006 - www.cactuscenterclub.com/Especiesygeneros/Rebutia/ Galeria 02 >> find item)
foto 3.: J. M. López-Novoa, 2007 - www.cronicascactuseras.com/CactusCenterClub/Especiesygeneros/ (Fotos Rebutia 2 >> find item)
(R. pygmaea v. crassa);.....V prilohe - Lopez_5 @/ Rebutia pygmaea crassa MN185.jpg
Comment.: pozri - colls., MN 185 (185a ?)
foto 4.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 1 >> find item - al)
(R. pygmaea v. crassa KAS 341);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.:
foto 5., 6.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy X 2009 / Kaktusy_kvety_X_2009 (foto - 213, 214)
(Mdl. pygmaea v. crassa, sběr JO, Abra de Sama);.....V prílohe - FischerCD2 @/ kaktusy květy x 2009 213.jpg, 214.jpg
Comment.: kvet oranžový s tmavofialovými koncami ružovkastých vonk. okv. lístkov, vnútorné sú zaokrúhlené, silné zelené telo, 11 nízkych rebier.
adnot.: označenie používa M. Winberg (SuccSeed) v zmysle (Pilbeam) synonymnosti haagei - pygmaea, tiež označením R. pygmaea 'var. crassa' alebo R. pygmaea 'crassa' ako kultivar v zmysle Preston-Mafham.

Mediolobivia pygmaea var. crassa.....(hort.)

adnot.: (pozri - colls., RH, LH, LF)
foto 1., 1a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia pygmaea v. crassa LF 1077);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia pygmaea v. crassa LF1077...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia pygmaea v. crassa LF1077..jpg
Comment.: =, forma s pastel. marhuľovým kvetom a žltkastým otrnením
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea v. crassa);  RH 2008, 9 S (M. pygmaea v. crassa RH 0535, Jujuy, Tafna, 3600m); RH 2008, 9, 10/11 S (M. pygmaea v. crassa RH 1384);  RH 2010/11 S (M. pygmaea v. crassa RH 2048a); RH 2008 S (M. pygmaea v. crassa RH 2050a);
merc. Fischer: LF 2011 S-348ME (M. pygmaea v. crassa RH1384 Iturbe); LF 2011 S-344ME (M. pygmaea v. crassa LF202 Tafna 3733m);

syn.4a.: Rebutia pygmaea 'haagei' var. crassa.....(sensu Rausch, Pilbeam)

adnot.: (pozri - colls., MN); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena haagei / haagei v. crassa
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea haagei crassa);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ?, non crassa, valcovité tmavozelené telo s 10 rebrami, biele krátke tŕne, kvet rutiliflora.
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=617)
(R. pygmaea haagei crassa) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ?, svietivo oranžovočervený kvet

syn.5.: Rebutia pygmaea 'crassa'.....(Pilbeam sensu P-M 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia 1997; Jeden názor na synonymné postavenie a hodnotu mena crassa;
adnot.: dat. - Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené ako "R. pygmaea 'crassa' = haagei v. crassa"

syn.6.: Rebutia (Mediolobivia) pygmaea var. haagei "crassa".....(hort.)

pub.: A. de Barmon (katalog Psy); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena crassa;
adnot.: Nová identifikácia po počiatočnom šírení (Krahn) ako R. rosalbiflora;
merc. Barmon: ADB 2006 S-1567 (R. (Mediolobivia) pygmaea v. haagei "crassa" (ex rosalbiflora) EH > orig. WK/00) > Heger;

syn.7.: Rebutia pygmaea subsp. crassa.....(hort.?, sensu Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 2.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT3.htm (Galería del Socio IV-III >> find item)
(R. pygmaea ssp. crassa);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_M_pygmaea_crassa_MN175_04.jpg
Comment.: = ružová forma MN 175.

colls. Rausch: WR 501 (typ), WR 777, WR 843;
colls. Winberg: MN 170, MN 175 (f. ?), MN 185 (?), MN 186;
colls. Haugg? Heger?: EH (rosalbiflora --> crassa);
colls. Hillmann: RH 310(RH 310a), RH 320a, RH 535, RH 541, RH 543, RH 547, RH 601a (? - pygmaea v. pygmaea, crassa? - grandis), RH 884 (? - violascens), RH 1076a (? - iscayachensis), RH 1100, RH 1326, RH 1329, RH 1351, RH 1357, RH 1384, RH 2048a, RH 2050a;
colls. Wahl: RW 170, RW 284 (?), RW 508(RW 508a?) (- grande);
colls. Jucker: HJ 530 (spec. - mixticolor? - violascens? - crassa);
colls. Bates: BB 497.01, BB 498.01, BB 501.01, BB 503.04, BB 519.06;
colls. Martin: RRM 86 (crassa?);
colls. JN: JN 90;
colls: Horáček: LH 647;
colls. Odehnal: JO ##;
colls. Fischer: LF 202, LF 295C, LF 377, LF 577D, LF 610, LF 823, LF 825, LF 872, LF 963, LF 971, LF 1077, LF 1110, LF 1116, LF 1131, LF 1481, LF 1497, LF 1531;
colls. K.H.Müller: KHM 9430 (crassa);
colls. Kasperski: KAS 341;
colls. Blaczkowski: TB 24.3, TB 409.0, TB 587.5;
colls. Sochůrek: MS 1083, MS 1162, MS 1169, MS 1273, MS 1315, MS 1332, MS 1779, MS 1812;


collp.:

 top of page