return to the main list
crassa_s

Výskyt mena crassa:

nom.: [kras-sa], podľa relat. charakteristiky tela, lat. crassus - tučný, dužnatý
adnot.: všetky uvedené identity s týmto menom boli vzťahované ku jednému popisu W. Rauscha. Na stránkach "Rebutialand" sa ku číslu Rauschovho typu WR 501 objavilo nové popisné meno "R. pygmaea haagei maxima". R. Wahl použil na rovnaký účel španielsky popisný prívlastok "grande" pre nález RW 508. (pozri - grandis_s)

DIG
 • Aylostera crassa (Rausch) Mosti & Papini 2011
 • Aylostera pygmaea 'crassa'.....(pozri - crassa)
 • Digitorebutia haagei var. crassa.....(pozri - RW 170,)
 • Digitorebutia haagei var. crassa ?.....(pozri - RW 284,)
 • Digitorebutia haagei var. crassa (- grande).....(pozri - RW 508(RW 508a?),)
 • Lobivia haagei var. crassa Rausch 1985 ? 1986 ? 1987.....(pozri - WR 501)
 • Lobivia haagei var. crassa.....(pozri - WR 777, WR 843,)
 • Mediolobivia crassa.....(pozri - MS 1779, MS 1812;)
 • Mediolobivia haagei crassa.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - crassa)
 • Mediolobivia haagei var. crassa.....(pozri - crassa, pozri - RH 310(RH 310a), RH 535, RH 543, RH 547, RH 884, RH 1100, RH 1326, RH 1329, RH 1351, RH 1357, RH 1384, RH 2050a,)
 • Mediolobivia pygmaea crassa.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - crassa, MS 1779, MS 1812;)
 • Mediolobivia pygmaea var. crassa.....(pozri - MN 170, RH 310a, RH 320a, RH 541, RH 1100, RH 1329, RH 1351, RH 1384, RH 2048a, RH 2050a, HJ 530, JN 90, LH 647,  LF 202, LF 295C, LF 377, LF 823, LF 825, LF 872, LF 963, LF 971, LF 1077, LF 1110, LF 1116, LF 1131, LF 1481, LF 1497, LF 1531;)
 • Rebutia crassa (Rausch) Šída 1997
 • Rebutia crassa (Rausch) Mosti 1999 .....(izonym)
 • Rebutia crassa ....(pozri - MS 1083, MS 1162, MS 1169, MS 1273, MS 1315, MS 1332;)
 • Rebutia (M.) crassa ....(pozri - LF 610;)
 • Rebutia haagei var. crassa....(pozri - crassa, pozri - BB 497.01, BB 498.01, BB 501.01, BB 503.04, BB 519.06; TB 24.3, TB 409.1;)
 • Rebutia haagei var. crassa Rausch = pygmaea 'crassa'....(hort., pozri - crassa)
 • Rebutia pygmaea ´crassa´.....(pozri - crassa, pozri - MN 175, MN 185,)
 • Rebutia pygmaea ´var. crassa´ .....(pozri - crassa, pozri - RH 1100,)
 • Rebutia pygmaea var. crassa.....(pozri - crassa, pozri - MN 170, MN 175, MN 185, MN 186, RH 601a - pygmaea v. pygmaea, crassa? - grandis, KAS 341,)
 • Rebutia pygmaea ssp. crassa.....(pozri - crassa)
 • Rebutia pygmaea var. crassa?.....(pozri - RRM 86,)
 • Rebutia pygmaea ´haagei var. crassa´.....(pozri - crassa, pozri - RH 541, RH 543, RH 1076a,)
 • Rebutia (M.) pygmaea var. crassa ....(pozri - LF 577D;)
 top of page