return to the main list
RH 601a
(pozri - Hillmann_s) (pozri - crassa ?) (pozri - crassa_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - pygmaea) (pozri - grandis_s)
(pozri - Iruya ?)

coll.: Ralf Hillmann, Argentína, prov. Salta, (Iruya, 3600m ?) # (RH: Iruya, 3600m)

Mediolobivia haagei....(RH, #)* > RH 601 & RH 601a ?
Mediolobivia pygmaea.....(RH, dat. C-Babula 2007
Rebutia pygmaea var. crassa.....(hort. ident.?, dat. Fischer 2007)
Mediolobivia pygmaea var. pygmaea....(RH, dat. RH seeds 2008-2011)
Rebutia pygmaea grandis.....(hort., dat. "Hob" 2009)

adnot.: R. Martin, FND, stav 2007 - (dat. - M. haagei RH 601 ambig, Záznam pod menom M. pygmaea neobsahuje); V inom zdroji sa podľa údaja C-Babula pravdepodobne vyskytuje;   Druhý nález na lokalite RH 601 bol identifikovaný ako M. pygmaea v. elegantula;   L. Fischer, 2007 (katalog) - nepublikovaný nález alebo odchýlka RH 601 v kultúre identifikovaná ako "crassa";
sign.:
foto 1.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 11.5.2009 - www.bcss.org.uk/forum (find > R. pygmaea)
foto 1.: "Hob" in BCSS Discussion Forum, 2011 (archiv) - www.bcss.org.uk/foruma/ (find foto > pygmaea)
(R. pygmaea grandis RH 601a) photo;....V prilohe - Hob @/ grandis.jpg
Comment.: veľký ružový kvet so širokými okv. lístkami,  červenkasté nitky, silné tmavozelené telo (crassa)
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia pygmaea RH601);
merc. Fischer: LF 2007 S-188ME (Mediolobivia pygmaea v. crassa RH 601A);
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (M. pygmaea v. pygmaea RH 0601a, Salta, Iruya, 3600m);

collp.:

 top of page