return to the main list
RH 884
(pozri - Hillmann_s) (pozri - haagei_s) (pozri - crassa ?)
(pozri - pygmaea_s) (pozri - pygmaea ?) (pozri - violascens) (pozri - Rio Honda)

coll.: Ralf Hillmann, Bolívia, Chuquiisaca, Nor Cinti, Rio Honda, 3400m

Mediolobivia haagei var. crassa RH 884.....(RH, dat. RM FND) > RH 884
Mediolobivia pygmaea RH 884.....(RH, dat. RM FND) >RH 884a
Mediolobivia pygmaea var. violascens.....(hort., dat. C-Babula 2007, dat. Bercht 2008) > RH 884
Digitorebutia pygmaea var. violascens ?.....(hort., dat. VZ 2009) > RH 884

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (dat. - M. haagei v. crassa RH 884, loc. =); Pre identifikáciu "crassa" je oblasť náleziska príliš severne. Najpravdepodobnejšia zhoda je s popisom R. violascens.  Druhý odlišný nález na lokalite RH 884a bol nálezcom identifikovaný ako M. pygmaea resp. pygmaea v. nov.; Lokalita - severne od Camargo;
sign.: (violascens)
foto.: nezaznamenané
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia pygmaea v. violascens RH884);
merc. Hillmann: RH 2008 S ( #  - ??);
merc. J. de Vries: VZ 2009 (RH 884 - D. pygmaea v. violascens ?, Chuquisaca, N Cinti, N Camargo);
merc. Bercht: LB 2008 S 3291 (med pygmaea v. violascens RH 0884 noord Camargo);
merc. Fischer: LF 2010 S-401ME (Mediolobivia pygmaea v. violascens RH 884 Rio Honda);  LF 2011 S-497ME (M. pygmaea v. violascens RH884, rio Honda, 3600m);

collp.:

 top of page