return to the main list
RH 884a
(pozri - Hillmann_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - pygmaea)
(pozri - Rio Honda)

coll.: Ralf Hillmann, Bolívia, Chuquiisaca, Nor Cinti, Rio Honda, 3400m

Mediolobivia pygmaea RH 884.....(RH, dat. RM FND) =RH 884a
Mediolobivia pygmaea var. nov.....(RH, dat. RH seeds 2008)

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (dat. - M. pygmaea RH 884, loc. =);  Hlavný nález pygmaea na lokalite RH 884 bol nálezcom prvotne identifikovaný ako M. haagei v. crassa, neskôr korigované ako R. violascens; Lokalita - severne od Camargo;
sign.:  (pygmaea)
foto.: nezaznamenané
merc. Hillmann: RH 2008 S (M. pygmaea v. nov. RH0884a, Rio Honda, 3400m);

collp.:

 top of page